• تاریخ : جمعه - ۱۷ - آذر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Friday - 8 - December - 2023
 • بایگانی‌های بهائیه - موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

  وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۱۰)
  دی 18, 1400

  وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۱۰)

  استفاده از تكنیك فشار بی وقفه در فرقه بهائیت به افراد دستور داده می شود چه بپوشند ، چه بخورند ، چگونه رفتار كنند و چگونه به پرسشها پاسخ دهند .

  بهایی (۹) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۹)
  دی 11, 1400

  بهایی (۹) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۹)

  كوشش می شود تمام روابط موازی فرد با دیگران قطع و یا به حداقل برسد زیرا فرقه بهائیت از اینكه دیگران روی شما نفوذ داشته باشند واهمه دارد.

  بهایی (۸) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۸)
  دی 9, 1400

  بهایی (۸) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۸)

  كنترل زمان و وقت وابستگان
  با ایجاد سرگرمیها و مشغولیتهای ذهنی از طریق ابلاغ ماموریتهای بی پایان اعضاء به دلیل حجم بالای اشتغال و خستگی فرصت پرداختن به مسائل دیگر را ندارند

  بهایی (۷) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۷)
  دی 7, 1400

  بهایی (۷) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۷)

  گسترش مانور روی زندگی افراد
  طوری كه ارتباط فرد با فرقه بهائیت را به حداكثر و ارتباط با افراد خارج از فرقه بهائیت را قطع و یا به حداقل برساند.

  بهایی (۶) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۶)
  دی 5, 1400

  بهایی (۶) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۶)

  برای جذب نیرو از تكنیك بازسازی فكری استفاده میشود ابتدا در ذهن فرد مقابل نسبت به اعتقادات قبلی اش نقطه تنفر ایجاد میكنند و با استفاده از روش مجاب سازی تفكرات و اعتقادات فرقه بهائیت ای را جایگزین می كنند

  برو بالا