کوری عصا کش کور دگر باشد

محمد حسین گرگیج امام جمعه برکنار شده اهل سنت آزادشهر در پی برخوردهای قانونی با بهائیان متخلف در کشور واکنش نشان داد.

مولوی گرگیج در حمایت از جامعه بهائیت با ایراد سخنان اختلاف افکن گفت:

حکومت بر رعیت، همراه با عطوفت و مهربانی باشد و بیعت اجباری در واقع بیعت یزیدی است … ما اگر ظلم و ستمی بر گروه یا فرقه‌ای داشته باشیم موجب بدبینی به اسلام و قرآن می‌شود و به بزرگان دین ما بی‌احترامی می‌گردد و نسبت به آنان بدبینی ایجاد می‌کند.

گرگیج در حالی این عبارات را گفته است که اظهاراتش همیشه تشنج‌زا و مایه اختلاف بین شیعیان و اهل سنت بوده و عملکردش همراه با توهین به مقدسات شیعه باعث برکناری وی شده است.

حال یک تحصیلکرده علوم اسلامی اهل سنت، با دلسوزی به حال عده ای متخلف و مجرم بهائی خواستار عطوفت و مهربانی شده و کسی که به مقدسات شیعه بی احترامی می کند عملکرد نظام را موجب بدبینی به اسلام دانسته است.

 

کوری عصا کش کور دگر باشد

مولوی گرگیج در حمایت از جامعه بهائیت با ایراد سخنان اختلاف افکن گفت:

حکومت بر رعیت، همراه با عطوفت و مهربانی باشد و بیعت اجباری در واقع بیعت یزیدی است … ما اگر ظلم و ستمی بر گروه یا فرقه‌ای داشته باشیم موجب بدبینی به اسلام و قرآن می‌شود و به بزرگان دین ما بی‌احترامی می‌گردد و نسبت به آنان بدبینی ایجاد می‌کند.

گرگیج در حالی این عبارات را گفته است که اظهاراتش همیشه تشنج‌زا و مایه اختلاف بین شیعیان و اهل سنت بوده و عملکردش همراه با توهین به مقدسات شیعه باعث برکناری وی شده است.

حال یک تحصیلکرده علوم اسلامی اهل سنت، با دلسوزی به حال عده ای متخلف و مجرم بهائی خواستار عطوفت و مهربانی شده و کسی که به مقدسات شیعه بی احترامی می کند عملکرد نظام را موجب بدبینی به اسلام دانسته است.

کوری عصا کش کور دگر باشد

ما را در اینستا همراهی کنید

ویژگی های جوامع بهایی