انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص

انتخابات فرمایشی تشکیلات بهائیت برای مشخص شدن اعضای نه نفره بیت‌العدل هر پنج سال یکبار با حضور تعدادی از نمایندگان بهائی برگزار می شود.

خبرنامه جامعه بهائی(BWNS) دوم اردیبهشت از پذیرش استعفای دو عضو بیت العدل و خروج آنها پس از برگزاری انتخابات این مرکز خبر داد.

خبر فوق از پذیرش استعفای “استفان بیرکلند” ۷۱ ساله و “استفان هال” ۶۹ ساله پس از ۱۳ سال عضویت در بیت العدل، حکایت دارد که مورد موافقت دیگر اعضای این مرکز قرار گرفته و مقرر شد خروج آنها پس از انتخابات بیت العدل (۹ الی ۱۲ اردیبهشت) صورت گیرد.

دقت در انتخابات فرمایشی بیت العدل که هر پنج سال یکبار با حضور تعداد زیادی از نمایندگان بهائی از کشورهای مختلف انجام می شود نشان می دهد که فقط نمایشی برای فریب بهائیان و افکار عمومی است تا بهائیت را تابع دموکراسی معرفی کند اما در حقیقت یک بازی است که نتیجه آن از قبل مشخص بوده و تنها افرادی در صدر تشکیلات فرقه حضور خواهند یافت که مدتها در نهادهایی همچون دارالتبلیغ، دارالانشاء و مشاورین قاره ای سابقه داشته باشند.

دستچین شدن افراد و حضورشان در بیت العدل سالها ادامه خواهد داشت و کنار گذاشتن اعضای بیت العدل تنها به سن بالای افراد و یا طرح ها و نقشه‌های پنهانی مرتبط است که با حضور طولانی مدت اعضا و جابجائی آنها از نهادهای وابسته به این مرکز کاملا آشکار است.

خبرنامه جامعه بهائی(BWNS) دوم اردیبهشت از پذیرش استعفای دو عضو بیت العدل و خروج آنها پس از برگزاری انتخابات این مرکز خبر داد.

خبر فوق از پذیرش استعفای “استفان بیرکلند” ۷۱ ساله و “استفان هال” ۶۹ ساله پس از ۱۳ سال عضویت در بیت العدل، حکایت دارد که مورد موافقت دیگر اعضای این مرکز قرار گرفته و مقرر شد خروج آنها پس از انتخابات بیت العدل (۹ الی ۱۲ اردیبهشت) صورت گیرد.

دقت در انتخابات فرمایشی بیت العدل که هر پنج سال یکبار با حضور تعداد زیادی از نمایندگان بهائی از کشورهای مختلف انجام می شود نشان می دهد که فقط نمایشی برای فریب بهائیان و افکار عمومی است تا بهائیت را تابع دموکراسی معرفی کند اما در حقیقت یک بازی است که نتیجه آن از قبل مشخص بوده و تنها افرادی در صدر تشکیلات فرقه حضور خواهند یافت که مدتها در نهادهایی همچون دارالتبلیغ، دارالانشاء و مشاورین قاره ای سابقه داشته باشند.

دستچین شدن افراد و حضورشان در بیت العدل سالها ادامه خواهد داشت و کنار گذاشتن اعضای بیت العدل تنها به سن بالای افراد و یا طرح ها و نقشه‌های پنهانی مرتبط است که با حضور طولانی مدت اعضا و جابجائی آنها از نهادهای وابسته به این مرکز کاملا آشکار است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران