✅اعتراف دکتر سلی شاهور درباره خیانت بهائیان به فلسطینیان و خرید زمین های آنها و واگذاری به یهودیان صهیونیست

اعتراف دکتر سلی شاهور درباره خیانت بهائیان به فلسطینیان و خرید زمین های آنها و واگذاری به یهودیان صهیونیست

اعتراف دکتر سلی شاهور درباره خیانت بهائیان به فلسطینیان و خرید زمین های آنها و واگذاری به یهودیان صهیونیست

دکتر_سلی_شاهور

https://t.me/naghdbahaiat/14264

ویژگیهای چهارگانه فرقه ضاله بهائیت

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا