گونه های مدعیان دروغین مهدویت – حجت الاسلام شهبازیان

معرفی و شرح کوتاه انواع مدعیان دروغین مهدویت در همه مذاهب و جریانات اسلامی در کلام حجت الاسلام دکتر شهبازیان

گونه های مدعیان دروغین : معرفی و شرح کوتاه انواع مدعیان دروغین مهدویت در همه مذاهب و جریانات اسلامی در کلام حجت الاسلام دکتر شهبازیان

بهائیت محفل خیانت

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا