کودکان ابزاری در دست بهائیت

برنامه‌های فرقه ضاله بهائی برای کودکان در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و تداوم اجرای نقشه ها خصوصا در ایران می تواند تبعات جبران ناپذیری را بر جای بگذارد.

رادیو پیام دوست وابسته به سرویس رسانه ای فارسی بهائی هر هفته برنامه روزهای پنجشنبه را مختص کودکان قرار داده با پخش برنامه هایی به زبان آنها تلاش می کند کودکان ایرانی را با بهائیت و آموزه های آن آشنا کند و یا در ضمیر ناخودآگاه اطفال معصوم اثری از افکار باطل این فرقه حکاکی کند

این مسئله از جهاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا امروزه تاثیر‌گذاری کودکان در خانواده افزایش یافته و از سویی خانواده هایی که نقش سنت و باورهای دینی در تربیت فرزندانشان کمرنگ است و متاسفانه نماد ترقی به حساب می آیند رو به افزایش است.

نکات فوق زمانی که با افزایش تبلیغات فرقه‌های منحرف پیوند می‌خورد ابزاری را در دست آنها قرار می دهد که به وسیله آن بتوانند بر خانواده‌ها و به تبع آن جوامع تاثیرگزاری بیشتری از لحاظ کیفی و کمی داشته باشند.

فرقه ضاله بهائی با اطلاع از موارد فوق و افزایش برنامه های تبلیغی برای کودکان با روشهایی جذاب، به دنبال استفاده از کودکان جهت نیل به اهداف شوم تشکیلاتی است.

رادیو پیام دوست وابسته به سرویس رسانه ای فارسی بهائی هر هفته برنامه روزهای پنجشنبه را مختص کودکان قرار داده با پخش برنامه هایی به زبان آنها تلاش می کند کودکان ایرانی را با بهائیت و آموزه های آن آشنا کند و یا در ضمیر ناخودآگاه اطفال معصوم اثری از افکار باطل این فرقه حکاکی کند

این مسئله از جهاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا امروزه تاثیر‌گذاری کودکان در خانواده افزایش یافته و از سویی خانواده هایی که نقش سنت و باورهای دینی در تربیت فرزندانشان کمرنگ است و متاسفانه نماد ترقی به حساب می آیند رو به افزایش است.

نکات فوق زمانی که با افزایش تبلیغات فرقه‌های منحرف پیوند می‌خورد ابزاری را در دست آنها قرار می دهد که به وسیله آن بتوانند بر خانواده‌ها و به تبع آن جوامع تاثیرگزاری بیشتری از لحاظ کیفی و کمی داشته باشند.

فرقه ضاله بهائی با اطلاع از موارد فوق و افزایش برنامه های تبلیغی برای کودکان با روشهایی جذاب، به دنبال استفاده از کودکان جهت نیل به اهداف شوم تشکیلاتی است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است