اظهار حمایت مجرم امنیتی برای کمپین بهائیت از زندان

در ایران آنقدر آزادی وجود دارد که یک زندانی سیاسی از داخل زندان موفق می شود که به راحتی از کمپین بهائیت اظهار حمایت کند.

طبق خبر منتشر شده توسط یکی از سایت‌های وابسته به تشکیلات بهائیت در ۳۱ خرداد که جمع آوری اسناد مرتبط با بهائیت را انجام می دهد نرگس محمدی(روزنامه نگار و مجرم سیاسی) از داخل زندان نسبت به کمپین اخیر تشکیلات بهائیت واکنش نشان داده و اعلام حمایت کرده است.

تشکیلات فرقه ضاله بهائی و معاندان نظام ایران همواره اتهام وجود خفقان و عدم آزادی بیان در ایران را در رسانه‌های خود جار می زنند اما با اخبار تولید شده خودشان ادعای مطرح شده را مخدوش می کنند تا جایی که مجرمین امنیتی در داخل زندان‌های ایران از اقدام بهائیان حمایت می کنند و خبر آن در رسانه‌ها منعکس می شود.

طبق خبر منتشر شده توسط یکی از سایت‌های وابسته به تشکیلات بهائیت در ۳۱ خرداد که جمع آوری اسناد مرتبط با بهائیت را انجام می دهد نرگس محمدی(روزنامه نگار و مجرم سیاسی) از داخل زندان نسبت به کمپین اخیر تشکیلات بهائیت واکنش نشان داده و اعلام حمایت کرده است.

تشکیلات فرقه ضاله بهائی و معاندان نظام ایران همواره اتهام وجود خفقان و عدم آزادی بیان در ایران را در رسانه‌های خود جار می زنند اما با اخبار تولید شده خودشان ادعای مطرح شده را مخدوش می کنند تا جایی که مجرمین امنیتی در داخل زندان‌های ایران از اقدام بهائیان حمایت می کنند و خبر آن در رسانه‌ها منعکس می شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

بازداشت اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهاییت