کتب نقد بهائیت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سال 1402 شاهد بیش از 28 عنوان کتاب با موضوع نقد فرقه ضاله بهائیت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هستیم.

موسسات نقد فرق ضاله بهائیت در سی چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نقش خوبی را ایفا کرده و با ارائه عناوین مختلفی در این زمینه به روشنگری جامعه پرداخته اند و با عرضه بیش از ۲۸ عنوان کتاب تلاش دارند تا مردم را نسبت به خطرات و آسیب‌های روحی، فکری، اجتماعی، سیاسی و… تشکیلات بهائیت آشنا کنند.

عرضه تالیفات اساتیدی همچون حجت الاسلام روزبهانی و دکتر اسماعیلی، همچنین خاطرات ره یافتگانی مانند آقای عطاء الله قادری در نمایشگاه منابع خوبی جهت شناخت فرقه بهائیت برای جویندگان حقیقت است.

در بخشی از برنامه های روز پنجم نمایشگاه و در سالن جوایز کتاب های سال، نشستی درباره کتاب “سازمان سیاسی بهائیت” نوشته آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی برگزار شد.

عرضه کتب و مقالات مربوط به بهائیت و بررسی و تحلیل حقایق فرقه ضاله در محیطی همچون نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت مناسبی است تا بهائیت آنگونه که هست به جامعه معرفی شود به همین دلیل هرساله تشکیلات بهائیت در مقابل این حضور واکنش نشان داده به فرافکنی در رسانه های وابسته می پردازد و عصبانیت و ناراحتی فرقه را  آشکار می سازد.

موسسات نقد فرق ضاله بهائیت در سی چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نقش خوبی را ایفا کرده و با ارائه عناوین مختلفی در این زمینه به روشنگری جامعه پرداخته اند و با عرضه بیش از ۲۸ عنوان کتاب تلاش دارند تا مردم را نسبت به خطرات و آسیب‌های روحی، فکری، اجتماعی، سیاسی و… تشکیلات بهائیت آشنا کنند.

عرضه تالیفات اساتیدی همچون حجت الاسلام روزبهانی و دکتر اسماعیلی، همچنین خاطرات ره یافتگانی مانند آقای عطاء الله قادری در نمایشگاه منابع خوبی جهت شناخت فرقه بهائیت برای جویندگان حقیقت است.

در بخشی از برنامه های روز پنجم نمایشگاه و در سالن جوایز کتاب های سال، نشستی درباره کتاب “سازمان سیاسی بهائیت” نوشته آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی برگزار شد.

عرضه کتب و مقالات مربوط به بهائیت و بررسی و تحلیل حقایق فرقه ضاله در محیطی همچون نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت مناسبی است تا بهائیت آنگونه که هست به جامعه معرفی شود به همین دلیل هرساله تشکیلات بهائیت در مقابل این حضور واکنش نشان داده به فرافکنی در رسانه های وابسته می پردازد و عصبانیت و ناراحتی فرقه را  آشکار می سازد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص