پیوند بهائیت با آشوبگران

ابراز شادمانی از تحریم های ایران، داستان سرائی و اتهام کودک کشی به نظام، کشته‌سازی و ... تنها بخشی از فعالیت های مجازی رسانه‌های تشکیلات بهائیت در پیوند با آشوبگران را تشکیل می دهد.

فعالیت‌های تشکیلات بهائیت برای داغ نگه داشتن تنور اغتشاشات هر روز رنگ و لعاب جدیدی پیدا می‌کند و بنگاه‌های رسانه‌ای این تشکیلات همنوا با رسانه های معاند، دروغ‌پراکنی را سرمشق می کنند.

ابراز شادمانی از تحریم های ایران، داستان سرائی و اتهام کودک کشی به نظام، کشته‌سازی و … بخشی از فعالیت های مجازی رسانه‌های تشکیلات، همچون سایت آسو و بهائیان در آئینه مطبوعات را تشکیل می دهد که پیوند بهائیت با آشوبگران را آشکار می‌سازد.

انتشار مقاله ای از “کیان ثابتی” تحت عنوان «کودک کشی و جمهوری اسلامی…» که یکی از محصولات این عنصر بهائی است سعی می کند تا با ایراد اتهامات واهی علیه جمهوری اسلامی ایران، احساسات اغتشاشگران را تحریک کند.

پررنگ سازی مرگ “غزاله چلاوی” به دست نظام در مقاله ای از مریم فومنی که در سایت آسو متعلق به بنیاد بهائی تسلیمی منتشر شده نمونه دیگری از خباثت ها و پیوند بهائیت با آشوبگران است. نویسنده ای که مقالات وی درباره حجاب اجباری از یک سال گذشته در این سایت منتشر شده است

این اقدامات عناصر وابسته به تشکیلات بهائیت در حالی است که سلاخی کودکان و نوجوانان شیعه به دست آل‌سعود و خفه کردن فریاد اعتراضات مردمی در اروپا و آمریکا برای مدعیان حقوق بشر چون بهائیت معنایی ندارد و آنها بیش از این که فکر حقوق بشر باشند به فکر داغ نگه داشتن تنور اغتشاشات ایران در پیوند با آشوبگران هستند.

بهتر است تشکیلات بهائیت که مدعی حقوق بشر است، سفارش چند مقاله درباره کشتار، قتل و تجاوز به کودکان و جوانان فلسطینی که در سرزمین غصب شده آنها اجاره‌نشین رژیم کودک کش صهیونیستی شده را به نویسندگان دغدغه‌مندش بدهد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

نیرنگ بهائیت در پس یک شعار