بهایی (۸) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۸)

كنترل زمان و وقت وابستگان
با ایجاد سرگرمیها و مشغولیتهای ذهنی از طریق ابلاغ ماموریتهای بی پایان اعضاء به دلیل حجم بالای اشتغال و خستگی فرصت پرداختن به مسائل دیگر را ندارند

بهایی (۸)

كنترل زمان و وقت وابستگان با ایجاد سرگرمیها و مشغولیتهای ذهنی از طریق ابلاغ ماموریتهای بی پایان اعضاء به دلیل حجم بالای اشتغال و خستگی فرصت پرداختن به مسائل دیگر را ندارند .بهایی (۸)

یکی از راه های سران فرقه در نگاه داشتن پیروان خویش و جلوگیری از خروج آنها این است که برایشان برنامه ها، مسئولیت ها و فعالیت هائی  طراحی و ابلاغ می شود که تمام وقت و فرصت آنها را در برگرفته و دیگر زمانی برای پرداختن به امور دیگر مخصوصا تحقیق و تفکر درباره واقعیت فرقه باقی نمی گذارد.بهایی (۸)

بهائیت نیز به خاطر ماهیت فرقه ای خود و بهرمندی از تشکیلاتی منسجم و سازمان یافته با طراحی انواع سرگرمی ها، مشاغل، کلاس ها و برنامه ها ذهن و جسم اعضاء خویش را چنان مشغول می نماید که شخص ناگیز است تمام فرصت خود را در انجام آنها صرف نماید.

محافل ملی بهائی در کشورهای مختلف با دستور از بیت العدل ( واقع در کشور جعلی اسرائیل ) با تشکیل محافل محلی که خود دارای لجنه ها، گروها و زیر مجموعه های متعددی می باشد برای لحظه به لحظه پیروان فرقه، برنامه ریزی نموده؛ مسئولیت های مختلفی را برای آنها طراحی می نمایند   

این فرقه برای اوقات فراغت اعضاء خویش نیز برنامه ریزی کرده و با برپائی اردوها ، مهمانی ها و سرگرمی های گوناگون که همراه با انواع موسیقی و رقص و ….. است تمام اوقات آنها را پر و ایشان را سرگرم می کند چنان که وقتی غیر از زمان خواب آن هم با روح و جسمی خسته نداشته باشند و این تکنیکی جهت جلوگیری از تفکر و مانعی برای پرداختن به هر چیزی غیر از بهائیت است .   

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۷

ویژگیهای جوامع بهایی ۶

ویژگیهای جوامع بهایی ۵

ویژگیهای جوامع بهایی ۴

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

بهایی