وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۱۰)

استفاده از تكنیك فشار بی وقفه در فرقه بهائیت به افراد دستور داده می شود چه بپوشند ، چه بخورند ، چگونه رفتار كنند و چگونه به پرسشها پاسخ دهند .

بهایی (۱۰): استفاده از تكنیك فشار بی وقفه در فرقه بهائیت به افراد دستور داده می شود چه بپوشند ، چه بخورند ، چگونه رفتار كنند و چگونه به پرسشها پاسخ دهند . این یکی از ویژگی های جوامع بهایی است

بهایی(۱۰)

یکی از شاخصه های اصلی انسان آزادی است . انسان آزاد است چگونه رفتار کند، صحبت کند،کارکند، چه چیزی بپوشد، چه غذائی بخورد ….. البته ادیان آسمانی برای زندگی بهتر انسانها و رسیدن آنها به سعادت دنیوی و اخروی برنامه هائی را در این زمینه ها ارائه نموده اند .

امر و نهی هائی که در زمینه اعمال، رفتار، خوراک، پوشاک و ….. در ادیان الهی به انسان شده و برای انجام و ترک آنها پاداش و جزاء معین گردیده به گونه ای است که آزادی انسان را سلب نمی کند و او را تحت فشار قرار نمیدهد. شخص خود تصمیم میگیرد که مطابق احکام ودستورات یا برخلاف آنها  عمل نماید گرچه باید پذیرای عواقب انتخاب آزادانه خود باشد.

در فرقه ها خصوصا فرقه بهائیت جریان فرق می کند و شخص در رفتار و اعمال خود تحت فشار شدید فرقه است به گونه ای که تشکیلات با استفاده از عوامل خود افراد را مجبور به انجام کارهائی می کند که شخص مایل به انجام آن نیست

این فشار در انتخاب نوع زندگی، انتخاب همسر، محل زندگی و حتی در نوع پوشش و غذا نیز وجود دارد. یک بهائی خوب کسی است که آنگونه که فرقه از او می خواهد رفتار کند و طوری که از او خواسته شده سخن بگوید، غذا بخورد، لباس بپوشد، ازدواج کند، خانه تهیه کند، بچه دار شود و حتی بخوابد. همه برنامه های فرد باید تحت نظارت سازمان باشد و مخالفت با آن عواقب سختی به همراه دارد.

در برخورد با کسانی که گرفتار بهائیت شده اند بارها دیده شده است که وقتی از آنها سوالاتی در مورد فرقه می شود از جواب دادن سرباز زده و پاسخ را به زمانی دیگر وعده می دهند و این به دلیل آن است که بهائیت پیروان خویش را حتی در چگونگی پاسخ گوئی به سوالات کنترل نموده و از آنان می خواهد بدون هماهنگی با اعضاء محفل ها و لجنه ها درباره فرقه سخنی نگویند

از ویژگی های جوامع بهایی ، تکنیک فشار بی وفقه در بهائیت شاید از آن جهت است که تشکیلات از آزادی اعضاء خود واهمه دارد و می ترسد با رها نمودن آنها حقیقت باطل فرقه برای ایشان آشکار شده و باعث جدائی و استبصارشان گردد.  

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۹

ویژگیهای جوامع بهایی ۸

ویژگیهای جوامع بهایی ۷

ویژگیهای جوامع بهایی ۶

ویژگیهای جوامع بهایی ۵

ویژگیهای جوامع بهایی ۴

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

بهایی