واکنش نازیلا قانع به اجرای حکم قاتلان مردم ایران

نازیلا قانع (گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی مذهب یا عقیده) که یکی از مهمترین عناصر بهائی در سازمان ملل محسوب می شود با انتشار پستی در توئیتر به اجرای حکم قاتلان مردم ایران واکنش نشان داد. “قانع”  درباره اجرای حکم افرادی که دستشان به خون کودکان، زنان و بی گناهان آلوده است یا به […]

نازیلا قانع (گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی مذهب یا عقیده) که یکی از مهمترین عناصر بهائی در سازمان ملل محسوب می شود با انتشار پستی در توئیتر به اجرای حکم قاتلان مردم ایران واکنش نشان داد.

“قانع”  درباره اجرای حکم افرادی که دستشان به خون کودکان، زنان و بی گناهان آلوده است یا به اعتقادات میلیونها مسلمان توهین می کنند تحمل از دست داده و به اعتراض لب گشوده است.

به دنبال واکنش بهائیان درباره مجازات قاتلان و هتاکان به مقدسات اسلامی، این عنصر نفوذی بهائیت در سازمان ملل نیز واکنش نشان داده و توهین به پیامبر اسلام را انتقاد از رهبران دینی عنوان کرده است که معتقد است نباید مستوجب مجازات اعدام باشد.

از نگاه این بهائی متعصب و کینه توز نسبت به اسلام، کشتن زنان و کودکان بی گناه ایرانی یا توهین به مقدسات میلیونها مسلمان، جرم مهمی نیست که اشد مجازات برای آن اجرا شود!

نازیلا قانع (گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی مذهب یا عقیده) که یکی از مهمترین عناصر بهائی در سازمان ملل محسوب می شود با انتشار پستی در توئیتر به اجرای حکم قاتلان مردم ایران واکنش نشان داد.

“قانع”  درباره اجرای حکم افرادی که دستشان به خون کودکان، زنان و بی گناهان آلوده است یا به اعتقادات میلیونها مسلمان توهین می کنند تحمل از دست داده و به اعتراض لب گشوده است.

به دنبال واکنش بهائیان درباره مجازات قاتلان و هتاکان به مقدسات اسلامی، این عنصر نفوذی بهائیت در سازمان ملل نیز واکنش نشان داده و توهین به پیامبر اسلام را انتقاد از رهبران دینی عنوان کرده است که معتقد است نباید مستوجب مجازات اعدام باشد.

از نگاه این بهائی متعصب و کینه توز نسبت به اسلام، کشتن زنان و کودکان بی گناه ایرانی یا توهین به مقدسات میلیونها مسلمان، جرم مهمی نیست که اشد مجازات برای آن اجرا شود!

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص