هراس بهائیت از فعالیتهای بین‌المللی ایران

فعالیتهای فرامرزی ایران، هراس بهائیت را نسبت به تکثیر تفکر شیعی و انزوای تفکر لیبرالی افزایش داده است.

آموزشکده توانا و چند صفحه تلگرامی وابسته بهائیت هفتم اسفند۱۴۰۱ با استناد به مصاحبه یک مبلغ شیعه و روحانی کامرونی به نام عبدالکامل عباس که دروس حوزوی را در ایران گذرانده دست به تخریب ایران زده و مدعی شده، درحالیکه فقر در ایران گسترده است سرمایه ملت ایران به جیب شیعیان لبنان و کامرون می‌‌رود!

این صفحات مجازی مدعی شده اند که عبدالکامل عباس با هزینه جمهوری اسلامی تحصیل کرده و لباس روحانیت بر تن کرده و برای تبلیغ به کامرون بازگشته است، همچنین با نقل اظهارات مبلغ کامرونی که گفته “همانند شیعیان لبنان، با ارتباط با ولایت فقیه مشکلات ما حل خواهد شد” کلام وی را تفسیر به رای کرده و این مطلب را حمل به کمک مالی توسط جمهوری اسلامی ایران کرده است.

تشکیلات بهائیت از فعالیت‌های بین‌المللی ایران و گسترش تفکر شیعی هراس پیدا کرده و با تحریف اظهارات ره‌یافتگان شیعی سعی در تخریب و تضعیف تلاشهای بین‌المللی ایران دارد.

مساله دیگر این است که اگر افزایش گستره دیدگاه‌های شیعه به مردم سایر ملل اشکال دارد چرا تشکیلات بهائیت به صورت روزافزون در حال گسترش و نشر عقائد باطلش است و در هر جزیره دورافتاده‌ای مبلغ بهائی فرستاده است.

ادعای تحری حقیقت که در عقائد بهائیت فقط در حد یک شعار مطرح شده را چگونه می توان باور کرد در حالی که گرایش فوج فوج مردم آفریقا به مذهب تشیع را برنمی‌تابند؛ چرا با تحری حقیقت مردم محروم سایر نقاط جهان مخالفت می کنید.

نتیجه واکنشهایی که در صفحات مجازی منتسب به تشکیلات فرقه ضاله بهائیت دیده می شود این است که فعالیت‌های تبلیغی فرامرزی ایران تبدیل به مشکلی برای جریانات لیبرالی و استکباری جهان شده و تشکیلات بهائیت به عنوان یکی از خرده سربازان این جبهه، تغییر وضعیت جهانی و تحری حقیقت مردم جهان را برنمی‌تابد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تضعیف منافع بهائیت و شبکه سعودی در انگلستان