اقدام متمرکز بهائیت علیه نیروهای مقاومت یمن

دیدار نماینده اتحادیه اروپا با نماینده بهائیان یمن و تحرکات تشکیلات بهائیت در منطقه عامل اقدام نیروهای مقاومت یمن است

پیج اینستاگرام «الواح» از منابع رسمی تشکیلات بهائیت، ۵ خرداد با انتشار مطلبی از دستگیری بهائیان یمن توسط نیروهای مقاومت این کشور، خبر داد.

فعالیت بهائیان در کشور «یمن» غیر قانونی اعلام شده است؛ بنابراین هرگونه اقدامی توسط بهائیت در یمن ممنوع است.

امّا بهائیان با شایعه‌پراکنی و دروغ در صفحات مجازی درباره برخورد قانونی نیروهای مقاومت یمن، علاوه بر سرپوش گذاشتن به فعالیت و جلسات غیرقانونی آنها در یمن، با دستور تشکیلات این فرقه در پی ایجاد تنش و سوء استفاده از برخورد قانونی نیروهای «حوثی»‌ هستند تا از طریق مجامع بین‌المللی این کشور را تحت فشارهای بین المللی قرار دهند.

تحرکات جدید بهائیت در منطقه «یمن»، «قطر» و کشورهای همسایه ایران، سفر هفته گذشته سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی به قطر و شرکت در کنفرانس وحدت ادیان این کشور و نیز دیدار نماینده اتحادیه اروپا با نماینده بهائیان یمن که با چراغ سبز «دیان علایی» نماینده تشکیلات بهائیت در سازمان ملل رخ داده، دلایلی بر اقدام نیروهای مقاومت یمن است.

پیج اینستاگرام «الواح» از منابع رسمی تشکیلات بهائیت، ۵ خرداد با انتشار مطلبی از دستگیری بهائیان یمن توسط نیروهای مقاومت این کشور، خبر داد.

فعالیت بهائیان در کشور «یمن» غیر قانونی اعلام شده است؛ بنابراین هرگونه اقدامی توسط بهائیت در یمن ممنوع است.

امّا بهائیان با شایعه‌پراکنی و دروغ در صفحات مجازی درباره برخورد قانونی نیروهای مقاومت یمن، علاوه بر سرپوش گذاشتن به فعالیت و جلسات غیرقانونی آنها در یمن، با دستور تشکیلات این فرقه در پی ایجاد تنش و سوء استفاده از برخورد قانونی نیروهای «حوثی»‌ هستند تا از طریق مجامع بین‌المللی این کشور را تحت فشارهای بین المللی قرار دهند.

تحرکات جدید بهائیت در منطقه «یمن»، «قطر» و کشورهای همسایه ایران، سفر هفته گذشته سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی به قطر و شرکت در کنفرانس وحدت ادیان این کشور و نیز دیدار نماینده اتحادیه اروپا با نماینده بهائیان یمن که با چراغ سبز «دیان علایی» نماینده تشکیلات بهائیت در سازمان ملل رخ داده، دلایلی بر اقدام نیروهای مقاومت یمن است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص