نیرنگ بهائیت در پس یک شعار

بیت العدل برخلاف ژست عدم دخالت در خشونت و سیاست، پیروانش را از دخالت در اغتشاشات ایران منع نمی کند و آنها را برای مشورت به محافل ملی کشورشان ارجاع می دهد.

کانال تلگرامی پیام‌های بیت‌العدل، سه شنبه پنجم مهر ماه برابر ۲۷ سپتامبر، پاسخ به نامه یک بهائی ساکن آلمان در رابطه با اغتشاشات اخیر ایران را منتشر کرد. بیت العدل مرکز جهانی بهائیت، واقع در سرزمین های اشغالی به عنوان بالاترین جایگاه در تشکیلات این فرقه محسوب می شود که پاسخ های آن موضع رسمی تشکیلات محسوب می شود. متن مذکور حاوی نکاتی است که نیرنگ بهائیت در پس یک شعار را آشکار می‌سازد؛ برای قضاوت ابتدا پیام بیت‌العدل به بهائی ساکن آلمان را مرور می‌کنیم:

دوست عزیز روحانی،

مکتوب مورّخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ آن برادر گرامی حاوی سؤالاتی در رابطه با وقایع اخیر در کشور ایران به

بیت العدل اعظم واصل گشت. معهد اعلی مقرّر فرمودند مرقوم گردد که فوران احساسات پر جوش و خروش و فریاد قلوب اندوهبار جمّ غفیری از مردم آن سرزمین که خواهان دستیابی به عدالت و برابری میباشند قلب هر ناظر منصفی را مشحون از اندوه و تشویش مینماید .

شما در فعّالیّتهای خود البتّه میتوانید با مردم عزیز ایران همدردی نمایید و به آنان در ارتباط با مساعی شان در راه عدالتجویی که برای ترقّی و پیشرفت آن ملّت بسیار ضروری است ابراز همبستگی کنید.

در عین حال همانطور که یقیناً آگاهید، بهائیان از مشارکت در فعّالیّتها و پرداختن به اموری که ماهیّت سیاست حزبی دارد و یا به خشونت تبدیل شود پرهیز مینمایند.

چنانچه در حال حاضر اقدام خاصّی مدّ نظر دارید و در این رابطه پرسشهایی برای شما مطرح است توصیه میشود با محفل روحانی ملّی کشور خود مشور ت نمایید .

با تقدیم تحیّا ت دارالانشاء بیت‌العدل اعظم

رونوشت : محفل روحانی ملی آلمان

 

تشکیلات بهائیت ادعا می کند که دخالت در امور سیاسی با عقاید و باورهای این فرقه در تعارض است بنابراین در شعارهایش همواره عدم مداخله در سیاست را پرچم صلح طلبی قرار میدهد.

البته فقط در مرکزتشکیلات، واقع در سرزمین های اشغالی کاملا به این شعار پایبند است فرقه بهائی که نسبت به حق تبلیغ بهائیت در اسرائیل اعتراضی ندارد؛ در برابر ستمی که به مردم فلسطین می شود نیز عکس العملی نشان نمی دهد و این همان نیرنگ بهائیت است.

اما ممنوعیت تبلیغ بهائیت در ایران و اسرائیل برای تشکیلات، یک بام و دو هوا است! چرا که در ایران بهائیت به قانون احترام نمی گذارد و بر سر همان مسئله‌ای که در اسرائیل محترم می‌شمارد در اینجا هیاهو برپا کرده و منع تبلیغ را ظلم به بهائیان قلمداد می کند.

مسئله دیگر واکنش به حوادث در ایران و سرزمین های اشغالی است. فرقه ای که به بهانه دخالت نکردن در سیاست، در موضوع کشتار فلسطینیان به دست رژیم اشغالگر قدس سکوت می کند، به خود اجازه می دهد که نه تنها برای آشوبگران ایران ناله و فغان سر دهد که آنها را مورد لطف قرار داده برایشان دعایی از عبدالبها در رسانه رسمی بهائیت پخش کند و حتی برای همدردی، چند روزی برنامه‌های رادیو پیام دوست(رسانه رسمی بهائیت) را تعطیل می کند و پیروانش را وا ‌می‌دارد تا در فضای مجازی به تحریک و تشویق آشوبگران بپردازند. این چگونه با شعار عدم مداخله در سیاست همخوانی دارد؟

در پاسخ به نامه یک بهایی از آلمان، بیت‌العدل ابتدا به همدردی با آشوب گران پرداخته و رفتار اغتشاشگران را برای دستیابی به عدالت معرفی کرده است. نکته حائز اهمیت در پیام مذکور، شعار عدم دخالت بهائیت در سیاست است ؛ اما در انتها از فرد خواسته می‌شود فعالیت هایش در این موضوع را با محفل ملی کشورش(آلمان) هماهنگ کند.

اگر دستور بیت العدل عدم دخالت در اغتشاشات ایران است، هماهنگی فعالیت‌های بهائیان درباره اوضاع ایران با محافل ملی تشکیلات، چه معنایی دارد؟  آیا به این معنا نیست که بیت العدل برخلاف ژست عدم دخالت در خشونت و سیاست، دستوری خلاف آن به محافل ملی داده است؟

نیرنگ بهائیت در پس یک شعار

در اینستاگرام همراه ما باشید

اولین واکنش رسمی تشکیلات بهائیت نسبت به وقایع ایران