نقشه‌های بهائیت برای حاکمیت جهانی

مدتی است که رسانه‌های بهائی به شعار دوری از سیاست که مدتها توسط فرقه مطرح می شد اهمیت نمی‌دهند و پرده از نقشه‌های تشکیلات برای حاکمیت جهانی برداشته‌اند.

رادیو پیام دوست رسانه رسمی بهائی ۱۲ اردیبهشت در سلسله برنامه هایی به مناسبت عید خیالی رضوان به صراحت اعلام کرد که به دنبال دستیابی به حاکمیت جهانی است.

برخلاف آنچه که تشکیلات بهائیت در گذشته مدعی دوری از سیاست بود و پیروانش را نیز منع می‌کرد، مدتی است آشکارا از حکومت سخن می گوید و نجات بشر را در گرو حاکمیتی می داند که با تعالیم و آموزهای باطل بهائی اداره شود.

گرچه “شوقی افندی” سومین سرکرده این فرقه، طرحی برای حاکمیت داشت و برخی از اصول دوازده گانه بهائیت جز با حاکمیت جهانی قابل اجرا نیست، اما این فرقه ضاله همواره مدعی بوده بهائیان طبق دستور حسینعلی نوری(موسس فرقه بهائی) حق دخالت در سیاست را ندارند اما اکنون به صراحت در رسانه‌های رسمی و وابسته به تشکیلات از لزوم رسیدن به حاکمیت جهانی با معیارهای بهائی مطالبی منتشر می شود.

اگر چنین اعترافاتی در کنار نقشه ۲۵ ساله بیت العدل(ارائه شده در ۲۰۲۱)قرار داده شود و تشکیل جلسات متعدد بهائیت با دولتمردان برخی از کشورها و سازمان ملل، طراحی برنامه‌ای با عنوان حکمرانی جهانی توسط سه بهائی نفوذی در سازمانهای بین المللی و ارائه دستورالعمل برای اجلاس سران ۲۰۲۴ سازمان ملل را مورد توجه قرار گیرد کاملا روشن می شود که تشکیلات بهائی چه نقشه‌ای را برای رسیدن به حاکمیت جهانی برنامه‌ریزی کرده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران