نفوذ تشکیلات بهائیت در آفریقا

تشکیلات بهائیت نقشه های متعددی را برای نقوذ حداکثری در قاره افریقا اجرا می کند که از جمله ان افتتاح مشرق الاذکار در جمهوری کنگو است.

پنجم فروردین ۱۴۰۲ کانال تلگرامی پیامهای بیت‌العدل ترجمه ای از هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در کینشاسا، به مناسبت افتتاح مشرق‌الاذکار جمهوری دموکراتیک کنگو منتشر کرد.

دراین پیام، اهمیت رویداد مذکور در تاریخ جامعه بهائی و افتتاح اولین مشرق الاذکار ملی در پایتخت جمهوری کنگو پس از فعالیت ۷۰ ساله نسلهایی از بهائیان توضیح داده شده و از این مرکز به عنوان محل عبادت و خدمت به بشریت با ماموریت کمک به بهبود اجتماع نام برده شده است.

همچنین ضمن نوید بنای مشارق الاذکار بیشتر در آن منطقه از عبادت جمعی درمنازل احبا و ارائه تعلیم و تربیت به پیر و جوان با عنوان ترویج رفاه اجتماعی و اشتراک گذاری کمکهای بشردوستانه مطالبی مطرح شده است.

ملانی بانگالا، از اعضای هیئت مشاورین قاره‌ای آفریقا که به نمایندگی از بیت العدل تشکیلات بهائیت در این برنامه حضور داشت پیام فوق را قرائت کرد.

تشکیلات بهائیت که برنامه های متعددی را برای نفوذ در قاره آفریقا درحال اجرا دارد اقرار به فعالیت ۷۰ ساله در آن منطقه کرده است و نقشه تبلیغی جدیدی را که از همه ظرفیت‌های ممکن مثل خانه بهائیان بهره می برد تدارک دیده است که همه سنین را در برمی گیرد.

اساتید و پژوهشگران نقد بهائیت بار معنایی عبارات پیام بیت‌العدل را به خوبی درک می کنند و می دانند که خدمت به بشریت، بهبود اجتماع، ترویج رفاه اجتماعی و اشتراک گذاری کمکهای بشردوستانه چیزی جز ترویج آموزه‌های باطل بهائیت و زمینه سازی برای دستیابی به حکومت جهانی بهائی را شامل نمی شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران