مقاله ای با هدف ایجاد آشوبهای مذهبی

انتشار اخبار ایران از رسانه های بهائی و نظام سلطه پیرامون آزادیهای مذهبی فقط با هدف ایجاد آشوبهای مذهبی است.

بخش انگلیسی سایت بهائیان در آئینه مطبوعات ۲ خرداد با انتشار نوشتاری از یک نویسنده آمریکائی، ایران را در زمره کشورهایی دانست که بدترین وضعیت آزادی های مذهبی را دارد. اتهام فوق بر اساس گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی مذهبی  و سخنان خاخام “آبراهام کوپر” معاون مرکز سیمون ویزنتال «سازمان حفظ حقوق بشر یهودی در آمریکا» در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، علیه ایران منتشر شده است.

این نوشتار از دیدگاه یک بهائی به نام فرشته مومنی نگاشته شده است که تا ۱۵ سال پس از انقلاب در ایران سکونت داشته و برمبنای گزارش و مصاحبه فوق، ایران را از جمله کشورهایی شمرده که آزادی های مذهبی در آن در خطر است.

چنین نوشتاری از طرف یک آمریکایی بر مبنای گزارش دولت آمریکا و سخنان معاون سازمان حفظ حقوق یهودیان و انتشار آن توسط رسانه بهائی، اتهامی دروغ است زیرا زندگی مسالمت آمیز مذاهب و گروه‌های مختلف در ایران یگر حقیقتی است که مشاهدات میدانی در استان‌های مختلف کشور تایید کننده آن است.

انتشار چنین مطالبی علیه کشور با موضوع تبعیض علیه گروه های مذهبی در واقع با هدف ایجاد تنش میان اقوام بوده و ایجاد آشوبهای مذهبی و قومی در ایران را دنبال می کند.

بخش انگلیسی سایت بهائیان در آئینه مطبوعات ۲ خرداد با انتشار نوشتاری از یک نویسنده آمریکائی، ایران را در زمره کشورهایی دانست که بدترین وضعیت آزادی های مذهبی را دارد. اتهام فوق بر اساس گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی مذهبی  و سخنان خاخام “آبراهام کوپر” معاون مرکز سیمون ویزنتال «سازمان حفظ حقوق بشر یهودی در آمریکا» در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، علیه ایران منتشر شده است.

این نوشتار از دیدگاه یک بهائی به نام فرشته مومنی نگاشته شده است که تا ۱۵ سال پس از انقلاب در ایران سکونت داشته و برمبنای گزارش و مصاحبه فوق، ایران را از جمله کشورهایی شمرده که آزادی های مذهبی در آن در خطر است.

چنین نوشتاری از طرف یک آمریکایی بر مبنای گزارش دولت آمریکا و سخنان معاون سازمان حفظ حقوق یهودیان و انتشار آن توسط رسانه بهائی، اتهامی دروغ است زیرا زندگی مسالمت آمیز مذاهب و گروه‌های مختلف در ایران یگر حقیقتی است که مشاهدات میدانی در استان‌های مختلف کشور تایید کننده آن است.

انتشار چنین مطالبی علیه کشور با موضوع تبعیض علیه گروه های مذهبی در واقع با هدف ایجاد تنش میان اقوام بوده و ایجاد آشوبهای مذهبی و قومی در ایران را دنبال می کند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص