موج‌سواری بهائیت بر موضوع مسمومیت دانش‌آموزان دختر

مسمومیت دانش آموزان دختر به سوژه مشترک رسانه های بهائی و معاندین نظام تبدیل شد.

در پی گسترش موضوع مسمومیت دانش آموزان دختر به مدارس شهرهای دیگر، رسانه بهائی آموزشکده توانا همصدا با اصحاب سایبری معاندین ایران نظام را به جنایت سازمان یافته و عمدی متهم کرد.

از یک سو طولانی شدن زمان این اتفاق در مدارس قم و شیوع آن به مدارس شهرهای دیگر و از سوی دیگر کشف نشدن علت مسمومیتها زمینه موج‌سواری مخالفین نظام را فراهم کرده است.

گرچه اخبار منتشر شده حاکی از ورود دستگاه‌های مختلفی چون دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان امنیتی است اما سهل‌انگاری در اطلاع‌رسانی‌ روزهای ابتدای مسمومیتها و روشن نشدن علت آن مسائلی که عدم چاره‌اندیشی و تداوم آن می تواند در روزهای آینده تبعات بیشتری را برای کشور ایجاد کند.

گفتنی است اندیشکده توانا مسائل روز همچون تلف شدن”پیروز” توله‌یوز ایرانی و مصاحبه با زندانیانی که مشمول عفو شده‌اند را سوژه اصلی اخبار روزانه خود قرار داده است.

در پی گسترش موضوع مسمومیت دانش آموزان دختر به مدارس شهرهای دیگر، رسانه بهائی آموزشکده توانا همصدا با اصحاب سایبری معاندین ایران نظام را به جنایت سازمان یافته و عمدی متهم کرد.

از یک سو طولانی شدن زمان این اتفاق در مدارس قم و شیوع آن به مدارس شهرهای دیگر و از سوی دیگر کشف نشدن علت مسمومیتها زمینه موج‌سواری مخالفین نظام را فراهم کرده است.

گرچه اخبار منتشر شده حاکی از ورود دستگاه‌های مختلفی چون دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان امنیتی است اما سهل‌انگاری در اطلاع‌رسانی‌ روزهای ابتدای مسمومیتها و روشن نشدن علت آن مسائلی که عدم چاره‌اندیشی و تداوم آن می تواند در روزهای آینده تبعات بیشتری را برای کشور ایجاد کند.

گفتنی است اندیشکده توانا مسائل روز همچون تلف شدن”پیروز” توله‌یوز ایرانی و مصاحبه با زندانیانی که مشمول عفو شده‌اند را سوژه اصلی اخبار روزانه خود قرار داده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تضعیف منافع بهائیت و شبکه سعودی در انگلستان