با حضور اساتید نقد فرقه بهائیت؛

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی که سالها تحت ظلم و ستم تشکیلات بیت العدل قرار داشت به همت مدیر مسئول موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج برگزار می‌شود.

امروز چهارشنبه ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۰مراسم بزرگداشت ره‌یافته بهائی مرحومه ناهید وحدت شعار بر سر مزارش در قطعه ۳۲۸ بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

به همت حجت الاسلام والمسلمین علیرضا روزبهانی مدیر مسئول موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج و با همکاری جمعی از اساتید نقد فرقه بهائیت، مراسم یادبود مرحومه ناهید وحدت شعار، ره یافته و مستبصر بهائی که به همراه مادرش، سالها تحت ظلم و ستم تشکیلات فرقه ضاله بهائی قرار داشت در بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد.

تعدادی از اساتید نقد فرقه بهائیت از شهر قم  که در این مراسم حضور خواهند یافت ازجزئیات ظلم به این بانوی ره‌یافته توسط عوامل تشکیلات بیت‌العدل در ایران مطلع هستند و به زودی مصاحبه ای از آن مرحوم منتشر خواهد شد.

گفتنی است مرحومه وحدت شعار از نعمت بینایی محروم بود و سالهای اخیر به دلیل “طرد روحانی” از طرف فرقه بهائی به شدت تحت فشار قرار گرفت و حتی با نزدیکان خود نمی توانست ارتباط داشته باشد همچنین توسط عوامل و سیاستهای فرقه از دریافت ارث محروم شد اما شکایت علیه نزدیکانش را عملی غیرانسانی می دانست لذا در این زمینه سکوت اختیار کرد.

امروز چهارشنبه ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۰مراسم بزرگداشت ره‌یافته بهائی مرحومه ناهید وحدت شعار بر سر مزارش در قطعه ۳۲۸ بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

به همت حجت الاسلام والمسلمین علیرضا روزبهانی مدیر مسئول موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج و با همکاری جمعی از اساتید نقد فرقه بهائیت، مراسم یادبود مرحومه ناهید وحدت شعار، ره یافته و مستبصر بهائی که به همراه مادرش، سالها تحت ظلم و ستم تشکیلات فرقه ضاله بهائی قرار داشت در بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد.

تعدادی از اساتید نقد فرقه بهائیت از شهر قم  که در این مراسم حضور خواهند یافت ازجزئیات ظلم به این بانوی ره‌یافته توسط عوامل تشکیلات بیت‌العدل در ایران مطلع هستند و به زودی مصاحبه ای از آن مرحوم منتشر خواهد شد.

گفتنی است مرحومه وحدت شعار از نعمت بینایی محروم بود و سالهای اخیر به دلیل “طرد روحانی” از طرف فرقه بهائی به شدت تحت فشار قرار گرفت و حتی با نزدیکان خود نمی توانست ارتباط داشته باشد همچنین توسط عوامل و سیاستهای فرقه از دریافت ارث محروم شد اما شکایت علیه نزدیکانش را عملی غیرانسانی می دانست لذا در این زمینه سکوت اختیار کرد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص