مانور رسانه‌ای بر انتخابات فرمایشی

نمایندگان بهائیت برای انتخابات فرمایشی اعضای بیت‌العدل از کشورهای مختلف در حیفا واقع در سرزمین‌های اشغالی جمع شدند.

سایت سرویس خبری جامعه بهائی ۵ اردیبهشت از برگزاری «سیزدهمین کانونشن بین المللی تشکیلات بهائیت و ورود نمایندگان از سراسر جهان به حیفا» خبر داد.

ورود نمایندگان بهائی از کشورهای مختلف به فلسطین اشغالی جهت شرکت در انتخابات بیت العدل است و سرویس خبر جامعه۹ بهائی سعی در بزرگ نمائی این نمایش مضحک دارد.

لازم به ذکر است که انتخابات فرمایشی بیت العدل از ۹ الی ۱۲ اردیبهشت در مرکز بهائیت واقع در شهر حیفا سرزمین های اشغالی برگزار می شود. این رویداد بهانه‌ای است تا تشکیلات بهائی با کمک شبکه‌های رسانه‌ای که در اختیار دارد مانور تبلیغاتی وسیعی به راه بیاندازد و چهره ای زیبا و جذاب از بهائیت معرفی کند.

اما دقت در این انتخاباتی که هر پنج سال یکبار تبدیل به مانور تبلیغاتی برای فرقه ضاله بهائی می شود، حقیقتی دیگر را نیز آشکار می سازد؛ طراحی روش انتخابات به گونه‌ای است که تنها افراد خاص مشغول در نهادهای وابسته به بیت العدل به هسته مرکزی راه پیدا می کنند. به اعتقاد بهائیان این افراد از زمان قرار گرفتن در جمع ۹ نفره بیت العدل مقام عصمت پیدا می کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که زنان هرگز در هسته مرکزی بیت العدل راه پیدا نمی کنند و حق ندارند جزء اعضای آن باشند، این در حالی است که بهائیت همواره شعار دفاع از حقوق زنان را سر می دهد.

اعضای بیت العدل سالها در این سمت باقی می مانند مگر آنکه کهولت سن یا سیاست‌های تشکیلات اقتضای دیگری داشته باشد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص