خشنودی تشکیلات بهائیت از صدور قطعنامه ضد ایرانی

دفتر تشکیلات بهائی در سازمان ملل ۲۱ خرداد ضمن بازنشر مطلبی به دلیل صدور قطعنامه ضد ایرانی از نماینده کنگره آمریکا تشکر کرد. این مرکز از جلسه‌ای که محفل بهائیان آمریکا با “یان شاکوفسکی، نماینده کنگره آمریکا” داشته ابراز خرسندی کرد. رویداد مذکور از همکاری سیاستمداران آمریکا و تشکیلات بهائی علیه ایران خبر می دهد. […]

دفتر تشکیلات بهائی در سازمان ملل ۲۱ خرداد ضمن بازنشر مطلبی به دلیل صدور قطعنامه ضد ایرانی از نماینده کنگره آمریکا تشکر کرد.

این مرکز از جلسه‌ای که محفل بهائیان آمریکا با “یان شاکوفسکی، نماینده کنگره آمریکا” داشته ابراز خرسندی کرد. رویداد مذکور از همکاری سیاستمداران آمریکا و تشکیلات بهائی علیه ایران خبر می دهد.

در اقدام دیگری شاهد برگزاری جلسه تشکیلات بهائی در استکهلم سوئد به بهانه یادبود بهائیان اعدامی در اوایل انقلاب بودیم که در استمرار توطئه علیه نظام و مردم ایران تفسیر می شود.

دفتر تشکیلات بهائی در سازمان ملل ۲۱ خرداد ضمن بازنشر مطلبی به دلیل صدور قطعنامه ضد ایرانی از نماینده کنگره آمریکا تشکر کرد.

این مرکز از جلسه‌ای که محفل بهائیان آمریکا با “یان شاکوفسکی، نماینده کنگره آمریکا” داشته ابراز خرسندی کرد. رویداد مذکور از همکاری سیاستمداران آمریکا و تشکیلات بهائی علیه ایران خبر می دهد.

همچنین در اقدام دیگری شاهد برگزاری جلسه تشکیلات بهائی در استکهلم سوئد به بهانه یادبود بهائیان اعدامی در اوایل انقلاب بودیم که در استمرار توطئه علیه نظام و مردم ایران تفسیر می شود.

دفتر تشکیلات بهائی در سازمان ملل ۲۱ خرداد ضمن بازنشر مطلبی به دلیل صدور قطعنامه ضد ایرانی از نماینده کنگره آمریکا تشکر کرد.

این مرکز از جلسه‌ای که محفل بهائیان آمریکا با “یان شاکوفسکی، نماینده کنگره آمریکا” داشته ابراز خرسندی کرد. رویداد مذکور از همکاری سیاستمداران آمریکا و تشکیلات بهائی علیه ایران خبر می دهد.

همچنین در اقدام دیگری شاهد برگزاری جلسه تشکیلات بهائی در استکهلم سوئد به بهانه یادبود بهائیان اعدامی در اوایل انقلاب بودیم که در استمرار توطئه علیه نظام و مردم ایران تفسیر می شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود