الگو سازی از قره‌العین برای زنان ایران

بهائیت با الگوسازی از زنی هنجارشکن و بابی مسلک که کشف حجاب کرده، می‌خواهد زنان مسلمان ایران را تشویق به مقابله با اصول اسلامی و ایرانی کند.

وب سایت “به‌نظر” متعلق به یکی از فعالان تبلیغ بهائیت، ۲۵ بهمن اظهارات سالها پیش فرزانه میلانی در هفتمین کنفرانس سالانه انجمن هنر و ادب ایران که درباره قره‌العین در لندن برگزار شده بود را بازنشر کرد.

این سخنرانی با عنوان «طاهره قره‌العین، پیشکسوتی که سکوت و سکون را نپذیرفت» برگزار شده و هدف سخنران از بیان این موضوع توهین به احکام و اصول اسلامی و قهرمان سازی از یک هنجارشکن بابی مسلک بوده است.

اظهارات مذکور، در وب سایت”به‌نظر” به عنوان محرکی برای توسعه جنبش زنان و تحریک زنان هنجارشکن در ایران توسط رسانه بهائی بازنشر شده است و این اقدام دهن‌کجی به اصول اسلام و ایجاد زمینه‌های مناسب برای آشوب در کشور ارزیابی می شود.

بهائیت با الگوسازی از زنی هنجارشکن که با کشف حجاب و منسوخ اعلام کردن احکام اسلامی به بابیت و بهائیت کمک کرده می‌خواهد زنان مسلمان ایران را تشویق و تحریک به مقابله با اصول اسلامی و ایرانی کنند تا بتوانند از فضای ایجاد شده به مقاصد تشکیلاتی این فرقه ضاله دست یابند.

حضور حماسی و موثر مردم ایران یک بار دیگر خاتمه اندیشه‌های پلید معاندان و بدخواهان نظام اسلامی ایران را رقم زد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

رویای جهانی شدن و جامعه سیصد هزار نفری