فایل پاورپوینت مقایسه خصائص پيامبران و رهبران فرقه بهائیت

انبياء الهي بعضي خصوصيات را دارا می باشند كه در هيچ يك از مردمان و انسان ها يافت نمي شود. همين خصائص است كه موجب برگزيده شدن اين تعداد از افراد بشر از بين انسان ها مي شود و آنها را مفتخر به صفت رسالت و پيامبري می نمايد.

فایل پاورپوینت مقایسه

فایل پاورپوینت مقایسه

مقایسه خصائص پيامبران و رهبران فرقه بهائیت

انبياء الهي بعضي خصوصيات را دارا می باشند كه در هيچ يك از مردمان و انسان ها يافت نمي شود. همين خصائص است كه موجب برگزيده شدن اين تعداد از افراد بشر از بين انسان ها مي شود و آنها را مفتخر به صفت رسالت و پيامبري می نمايد.

فایل پاورپوینت مروری بر مهم ترین ادله اثبات بهائیت

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا