فایل پاورپوینت – موعود گرایی در بهائیت

بابیت و نیابت خاصه حضرت .
ادعای قائمیت و موعود بودن .
ادعای نبوت و پیامبری .
ادعای الوهیت و ظهور خدا .

فایل پاورپوینت – موعود گرایی در بهائیت

موعود گرایی در بهائیت

  • بابیت و نیابت خاصه حضرت .
  • ادعای قائمیت و موعود بودن .
  • ادعای نبوت و پیامبری .
  • ادعای الوهیت و ظهور خدا .

کتاب : در جستجوی حقیقت

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا