بهائیت و صهیونیسم – فایل پاورپوینت

واژه «صهیونیسم» برگرفته از «صهیون» (به عبری: ציון، نام تپه‌ای در «اورشلیم» که در تورات نیز به آن اشاره شده) است بعد از آن این نام بر قدس نهاده شد و سپس تمام فلسطین به این نام خوانده شد.

بهائیت و صهیونیسم

بهائیت و صهیونیسم

واژه «صهیونیسم» برگرفته از «صهیون» (به عبری: ציון، نام تپه‌ای در «اورشلیم» که در تورات نیز به آن اشاره شده) است بعد از آن این نام بر قدس نهاده شد و سپس تمام فلسطین به این نام خوانده شد.

ساختار بهائی

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا