عناصر بهائی سازمان ملل مجریان تحقق حکمرانی جهانی هستند

تشکیلات بهائیت که به دنبال آرزوی دیرینه‌اش یعنی تحقق حکمرانی جهانی است، عناصرش در مجامع بین المللی را فعالتر کرده است.

«سایت جامعه جهانی بهائیBIC » ۲۹ دی ماه نوشتاری از “تیاگو مسرور” مدیر نماینده منطقه ای جامعه بهائی در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین را منتشر کرد که در نشان می‌دهد تشکیلات بهائیت آرزوی تحقق حکمرانی جهانی را توسط عناصرش در مجامع بین المللی با جدیت دنبال می کند.

تیاگو مسرور مدیر ارشد پروژه عبادتگاه بهایی آمریکای جنوبی، عضو شورای بین ادیان دولت شیلی و نماینده منطقه ای جامعه بهایی در کمسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و دریای کارائیب ECLAC/CEPAL نوشته است: “حکمرانی جهانی باید یک فراید آشکار و نسلی باشد”. وی معتقد است در فرهنگ جهانی باید یک تغییر عمیق صورت که لازم است همراه با بازنگری در اعتقادات، پیرامون ارزش هایی مانند شهروند جهانی، برابری، عدالت، همکاری، حذف تعصب و ارتقای یکپارچگی باشد.

آقای مسرور ضمن بررسی مسائل اقتصادی و تاثیر آن برجهان(از دیدگاه فرقه ضاله بهائیت)، ظهور مدل های اقتصادی جدید را امیدوار کننده دانست.

وی با طرح یک مساله مبنی بر اینکه: «چه می شد اگر سیستم های حکمرانی جهانی بر بازسازی چارچوب های آموزشی و سیستم های یادگیری تمرکز می کردند» در واقع تشکیلات بهائیت را مطرح کرده است.

نفوذ عناصر تشکیلات بهائیت در نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و طرح موضوعاتی چون آزادی زنان، اقتصاد یکپارچه جهانی و مضمون عبارات تیاگو مسرور همگی انعکاس دیدگاه های فرقه ضاله بهائیت است که با حمایت سازمان ملل در حال اجرای آن است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

رویای جهانی شدن و جامعه سیصد هزار نفری