عصبانیت از افشاگری خطیب یمنی درباره بهائیت

افشاگری خطیب یمنی درباره بهائیت و واکنشهای مقامات و علمای آن کشور ناشی از عملکرد بهائیان و تحریک مرکز جهانی بهائی با اقدامات غیرقانونی است.

در پی افشاگری و اظهارات مفتی اعظم یمنی درباره بهائیت در نماز جمعه صنعا، سایت دفتر تشکیلات بهائی در سازمان ملل، با انتشار مطلبی در  ۱۹ خرداد، اظهارات وی را خطبه‌ای خون ریز دانست و افشاگری درباره حقیقت بهائیت را انتشار اطلاعات نادرست و نفرت انگیز عنوان کرد.

شیخ “شمس الدین شرف الدین” در خطبه  مذکور با اعلام خطر نسبت به اقسام دشمنان اسلام از جهات فکری، سیاسی، اقتصادی، نظامی و …  به توضیح تاریخ و پیشینه بهائیت پرداخت و از پیوند این فرقه با انگلستان، آمریکا و سایر کشورهای استعماری و یهود و صهیونیسم مطالبی را بیان کرد.

وی ضمن تقسیم‌بندی کفار به حربی و غیر حربی، نسبت به احکام بهائیت و خطرات فکری و سیاسی آن تذکر داد و در ادامه با استدلال روشن بهائیت را از جمله کفار حربی عنوان کرد.

تشکیلات بهائیت روشنگری مفتی یمنی را در ادامه طرح نفرت پراکنی علیه بهائیان و متاثر از جمهوری اسلامی ایران بر حوثی‌ها در یمن عنوان کرد همچنین بانی دوگال(یکی از نمایندگان بهائیت در سازمان ملل) تحریک مردم یمن علیه بهائیان توسط مقامات حوثی را علت نا امنی و بی ثباتی در یمن دانست.

لازم به ذکر است که حوادث اخیر در یمن یعنی دستگیری تعدادی بهائی و افشاگری در مجامع عمومی درباره حقیقت این فرقه ضاله به علت رفتار و عملکرد بهائیان یمن است که به تحریک تشکیلات بهائی با اقدامات غیر قانونی، سبب چنین واکنش‌هایی از مقامات و علما در این کشور می شود.

در پی افشاگری و اظهارات مفتی اعظم یمنی درباره بهائیت در نماز جمعه صنعا، سایت دفتر تشکیلات بهائی در سازمان ملل، با انتشار مطلبی در  ۱۹ خرداد، اظهارات وی را خطبه‌ای خون ریز دانست و افشاگری درباره حقیقت بهائیت را انتشار اطلاعات نادرست و نفرت انگیز عنوان کرد.

شیخ “شمس الدین شرف الدین” در خطبه  مذکور با اعلام خطر نسبت به اقسام دشمنان اسلام از جهات فکری، سیاسی، اقتصادی، نظامی و …  به توضیح تاریخ و پیشینه بهائیت پرداخت و از پیوند این فرقه با انگلستان، آمریکا و سایر کشورهای استعماری و یهود و صهیونیسم مطالبی را بیان کرد.

وی ضمن تقسیم‌بندی کفار به حربی و غیر حربی، نسبت به احکام بهائیت و خطرات فکری و سیاسی آن تذکر داد و در ادامه با استدلال روشن بهائیت را از جمله کفار حربی عنوان کرد.

تشکیلات بهائیت روشنگری مفتی یمنی را در ادامه طرح نفرت پراکنی علیه بهائیان و متاثر از جمهوری اسلامی ایران بر حوثی‌ها در یمن عنوان کرد همچنین بانی دوگال(یکی از نمایندگان بهائیت در سازمان ملل) تحریک مردم یمن علیه بهائیان توسط مقامات حوثی را علت نا امنی و بی ثباتی در یمن دانست.

لازم به ذکر است که حوادث اخیر در یمن یعنی دستگیری تعدادی بهائی و افشاگری در مجامع عمومی درباره حقیقت این فرقه ضاله به علت رفتار و عملکرد بهائیان یمن است که به تحریک تشکیلات بهائی با اقدامات غیر قانونی، سبب چنین واکنش‌هایی از مقامات و علما در این کشور می شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص