پروژه مشترک اسلام ستیزان و تشکیلات بهائی

اظهارات شهلا شفیق پیرامون برابری جنسیتی و دفاع از تشکیلات فرقه ضاله بهائیت پروژه مشترک دیگری از نظام سلطه را به نمایش گذاشت.

“شهلا شفیق” جامعه‌شناس و نویسنده ایرانی مقیم فرانسه طی مصاحبه ای با صدای آمریکا، بهائیان ایران را نماد تبعیض و مقاومت معرفی کرد و از همه مخالفان جهوری اسلامی خواست تا در مقابل ایران متحد شوند.

گفتنی است وی با نام کامل” شهلا بِسکی شفیق ” به دلیل مقالات و اظهاراتش پیرامون مساله “برابری جنسیت” نشان لژیون دونور فرانسه را دریافت کرده‌ است، همچنین مقالاتی متعددی ضد مقدسات اسلامی نگاشته و در اکثر رسانه‌های مطرح نظام سلطه مجری سیاست ایران‌هراسی است.

لازم به ذکر است که پایان نامه دکتری نامبرده در مخالفت با احکام و قوانین اسلامی همچون حجاب بوده که در سال ۲۰۰۹ نگاشته شده و اظهارات ضد اسلامی پیرامون کاریکاتورهای موهن پیامبر مکرم اسلام(ص) داشته است.

حال دلسوزی و تبلیغ فرقه ضاله بهائی توسط چنین افراد اسلام‌ستیزی نشان می دهد که تشکیلات بهائیت عناصر متعددی را در کشورهای مختلف برای اهداف مشترک ضد اسلامی و تبلیغ بهائیت شناسایی و همراه کرده است.

“شهلا شفیق” جامعه‌شناس و نویسنده ایرانی مقیم فرانسه طی مصاحبه ای با صدای آمریکا، بهائیان ایران را نماد تبعیض و مقاومت معرفی کرد و از همه مخالفان جهوری اسلامی خواست تا در مقابل ایران متحد شوند.

گفتنی است وی با نام کامل” شهلا بِسکی شفیق ” به دلیل مقالات و اظهاراتش پیرامون مساله “برابری جنسیت” نشان لژیون دونور فرانسه را دریافت کرده‌ است، همچنین مقالاتی متعددی ضد مقدسات اسلامی نگاشته و در اکثر رسانه‌های مطرح نظام سلطه مجری سیاست ایران‌هراسی است.

لازم به ذکر است که پایان نامه دکتری نامبرده در مخالفت با احکام و قوانین اسلامی همچون حجاب بوده که در سال ۲۰۰۹ نگاشته شده و اظهارات ضد اسلامی پیرامون کاریکاتورهای موهن پیامبر مکرم اسلام(ص) داشته است.

حال دلسوزی و تبلیغ فرقه ضاله بهائی توسط چنین افراد اسلام‌ستیزی نشان می دهد که تشکیلات بهائیت عناصر متعددی را در کشورهای مختلف برای اهداف مشترک ضد اسلامی و تبلیغ بهائیت شناسایی و همراه کرده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود