شناخت نامه احمد اسماعیل بصری- حجت الاسلام دکتر شهبازیان

بیوگرافی احمد اسماعیل و نحوه آغاز حرکت وی و وقایع مربوط به آن از زبان حجت الاسلام شهبازیان

شناخت نامه احمد اسماعیل بصری بیوگرافی احمد اسماعیل و نحوه آغاز حرکت وی و وقایع مربوط به آن از زبان حجت الاسلام شهبازیان

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

چرایی بحث از احمد اسماعیل بصری- حجت الاسلام شهبازیان