شماره نخست؛

شخصیت سازی و ادعای خدمت بهائیان به ایران

تشکیلات بهائیت با سوء استفاده از ضعف حافظه تاریخی مردم خصوصاً نسل جوان، درپی بَزَک کردن شخصیتهای بدنام و خیانت پیشه بهاییان دوره پهلوی است. هدف این فرقه تاریخ سازی برای نسل‌ نو، پاک‌کردن خیانتهای بهائیان از حافظه تاریخی و ترسیم چهره‌ای صلح‌جو و خدوم از فرقه در اذهان عمومی است.

سپهبد رستگار نامدار

سایت حامی بهائیت «ایران وایر» شانزدهم خرداد ۱۴۰۱ مقاله‌ای از کیان ثابتی تحت عنوان «سپهبد حسین رستگار، چهره برجسته ارتشی و از بهاییان ایران» منتشر کرد. ثابتی در این مقاله با تطهیر چهره نظامی سپهبد رستگار نامدار، از وی چهره‌ای برجسته، پاکدست و مردمی ساخته و وانمود کرده که خدمات بسیاری به کشور داشته است. کیان ثابت دستگیری و اعدام رستگار توسط نظام جمهوری اسلامی ایران را در حالی به ناحق و ظالمانه قلمداد کرده که جنایات رستگار نامدار و دیگر بهائیان و سرسپردگان رژیم پهلوی در صفحات تاریخ ایران ثبت شده است. به بهانه مقاله ایران وایر معرفی اجمالی رستگار و اسنادی چند درباره خیانتهای وی به کشور را در ادامه می خوانید.

سپهبد حسین رستگار نامدار متولّد ۱۲۹۵ش در روستای «نَویزک» شهرستان طالقان است. پدرش «میرزا مسیح طالقانی» است که به خاطر خوش خدمتی به بهاییت از طرف عبدالبهاء ملقّب به «مسیح ملیح» شد. وی پس از تحصیلات اوّلیه وارد دانشکده افسری شد و تدریجا به مشاغل مختلف رده بالای ارتش دست پیدا کرد. از جمله مسئولیت های سپهبد رستگار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • ریاست شعبه بازپرسی دادستانی ارتش
 • معاون وابسته نظامی ایران در فرانسه
 • رئیس ستاد و معاون دوم لشکر خوزستان
 • جانشین فرمانده نیروی زمینی
 • فرماندهی مرکز توپخانه اصفهان
 • رئیس رکن دوم نیروی زمینی
 • فرمانده لجستیکی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی
 • مسئول کامپیوتریزه کردن نیروی زمینی ارتش
 • رئیس اداره چهارم ستاد و رئیس اداره هفتم و بازرس ستاد بزرگ ارتشتاران
 • رئیس رکن چهار لشکر گارد

سپهبد رستگار از جمله کسانی بود که در جنایات عظیم رژیم پهلوی علیه ملّت ایران سهیم بوده است. برخی از جنایات وی عبارتند از:

 • تأمین کننده مهمات و تجهیزات سنگین نظامی اعم از توپ و تانک و بالگرد برای سرکوب مردم ظفار و مردم مسلمان ایران در زمان اوج‌گیری انقلاب اسلامی
 • از سرکوبگران عشایر و مردم مسلمان جنوب در اسفند ۱۳۴۱ تا تیر ۱۳۴۲ به فرماندهی ارتشبد بهرام آریانا و از جمله شرکت کنندگان در شورای فرماندهان به همراه ارتشبد غلامعلی اویسی، سپهبد خاتمی، ارتشبد طوفانیان و … .

وی ارتباط نزدیکی با مستشاران آمریکائی داشت و طی سال‌های ۱۳۵۳ تا مرداد ۱۳۵۷ که فرمانده لجستیکی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی بود، مستشاران آمریکایی را در لجستیک ارتش به کار گرفت.

رستگار روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با ضد اطلاعات ارتش پهلوی داشت و همین امر باعث می‌شد تا تخلفاتش کمتر دیده شود.

گزارشی در ارتباط با همکاری خوب سپهبد بهایی رستگار عضو رسته توپخانه ارتش حکومت پهلوی با ضد اطلاعات

جالب آنکه وی در تعرفه خدمتی دین خود را اسلام ذکر کرده است.

تعرفه های خدمتی با خط سپهبد رستگار نامدار که به دروغ دین خود را اسلام اعلام کرده بود.

تعرفه خدمتی سپهبد حسین رستگار نامدار در درجه سروانی و همچنین خلاصه وضعیت خدمتی وی در درجه سپهبدی که در آن مذهب وی اسلام قید شده است

در حالی که طبق اسناد و مدارک به دست آمده از ضد اطلاعات ارتش رژیم پهلوی و ستاد ارتشیاران، رستگار نامدار بهائی بوده ولی به  دروغ مانند بسیاری دیگر از بهائیان، مسلک خود را مخفی نگه داشته است.

تعرفه خدمتی سپهبد حسین رستگار نامدار در درجه سروانی و همچنین خلاصه وضعیت خدمتی وی در درجه سپهبدی که در آن مذهب وی اسلام قید شده است

متن گزارش ستاد بزرگ ارتشتاران در خصوص مذهب سرتیپ (سپهبد) حسین رستگار نامدار

گزارش اداره رکن دوم در خصوص بهایی بودن سپهبد حسین رستگار نامدار

وی همچنین عضو «انجمن صبا» بود که ماهیت سیاسی روشنی نداشته ولی تعدادی از تیمساران و بهائیان در آن انجمن حضور داشتند. به نظر می‌رسد که فعّالیت‌های این انجمن در حوزه‌های مختلف از ‌جمله حوزه سیاست و در راستای تأمین اهداف و منافع شبکه بهائیت انجام گرفته است.

اسناد بسیاری از ساواک و ضد اطلاعات ارتش پهلوی در خصوص فسادها و سوء استفاده‌های بهائیان رده بالای ارتش، شهربانی و ادارات دولتی و نیز تبلیغات آنان برای مسلک بهائیت موجود است. طبق اسناد از جمله کسانی که در فسادهای گسترده مالی بهائیان نقش پررنگی داشته سرتیپ رستگار نامدار است. گزارشات مختلفی از رانتخواری‌های وی و هم مسلکان بهائی‌اش موجود است، مانند گزارش «ستاد ارتشتاران» از استخدام پسرش «شهروز رستگار» توسط «سرلشکر شیرین‌سخن» بهایی در «سازمان اتکای ارتش» و یا استخدام «شهروز رستگار» در وزارت امور خارجه که توسط وزیر خارجه وقت «دکتر آرام» از عناصر بهایی انجام گرفت.

نمونه ای از رانتخواری ارتشیان بهایی در حکومت پهلوی _ استخدام شهروز رستگار فرزند سپهبد بهایی رستگار نامدار توسط سر لشکر بهایی شیرین سخن در  سازمان اتکا

نمونه ای از رانتخواری ارتشیان بهایی در حکومت پهلوی _ استخدام شهروز رستگار فرزند سپهبد بهایی رستگار نامدار توسط  وزیر بهایی دکتر آرام در زمان صدارت خویش در وزارت امور خارجه

مهم‌تر از همه اسنادی که ذکر شد گزارش‌هایی از «ضد اطلاعات ارتش پهلوی» است که به صراحت درباره فساد اخلاقی و گرایشات همجنسگرایانه رستگار نامدار سخن گفته است.

گزارش ضد اطلاعات حکومت پهلوی در خصوص فساد اخلاقی سپهبد بهایی رستگار نامدار فرماندهی مرکز توپخانه _ اقدامات جنسی علیه آجودان خویش ستوان سوم توپخانه داریوش جناب و اعمال فاعلانه

گزارش ضد اطلاعات حکومت پهلوی در خصوص فساد اخلاقی سپهبد بهایی رستگار  نامدار فرماندهی مرکز توپخانه _  اقدامات جنسی علیه آجودان خویش ستوان سوم توپخانه داریوش جناب و اعمال فاعلانه

گزارش ضد اطلاعات حکومت پهلوی در خصوص فساد اخلاقی سپهبد بهایی رستگار  نامدار فرماندهی مرکز توپخانه _  اقدامات جنسی علیه آجودان خویش ستوان سوم توپخانه داریوش جناب و اعمال فاعلانه

گزارش ضد اطلاعات حکومت پهلوی در خصوص فساد اخلاقی سپهبد بهایی رستگار  نامدار فرماندهی مرکز توپخانه _  اقدامات جنسی علیه آجودان خویش ستوان سوم توپخانه داریوش جناب و اعمال فاعلانه

اینها نمونه‌ای از فسادها و خیانتهای «سپهبد رستگار نامدار» و دیگر اعضای فرقه به مردم و کشور است که بهائیان وقیحانه ضمن انکار اسناد تاریخی، سعی در مظلوم نمایی و تطهیر چهره خائنانه فرقه دارند؛ مسلک منحرف و سرسپرده‌ای که از پیدایش تاکنون در حق مردم ایران خیانتهای فراوانی را مرتکب شده است.

اکنون تشکیلات بهاییت با سوء استفاده از گذر زمان، فریبکاری و مظلوم نمایی در صدد تاریخ سازی برای نسل‌ نو، پاکسازی خیانتهای بهائیان از حافظه تاریخی ملّت ایران، ترسیم چهره‌ای صلح‌جو و خدوم از فرقه ضاله بهائیت و تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی است و با چهره حق به جانب، مطالبه گر حقّی است که هرگز دارا نبوده است.

شخصیت سازی و ادعای خدمت بهائیان به ایران

شخصیت سازی و ادعای خدمت بهائیان به ایران

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نگرش خصمانه به‌ایران بخشی از زندگی اجتماعی بهائیان