شیخیه : شباهت های احمد بصری با شیخیه و بهائیت

بررسی و بیان شباهتهایی که بین فرقه احمد بصری و شیخیه و فرقه ضاله بهائیت وجود دارد در بیانات حجت الاسلام شهبازیان

بررسی و بیان شباهتهایی که بین فرقه احمد بصری و شیخیه و فرقه ضاله بهائیت وجود دارد در بیانات حجت الاسلام شهبازیان

ادعاهای احمد اسماعیل

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا