شارلاتانیسم سیاسی همپالکی بهائیان

محمد نوری زاد که روزگاری به عنوان چهره ای اصول گرا و معتقد به جمهوری اسلامی شناخته میشد این روزها در قامت مخالفی جدی به تقابل آنچه که پیش تر سینه چاکش بود برخواسته است

شارلاتانیسم سیاسی همپالکی بهائیان محمد نوری زاد که روزگاری به عنوان چهره ای اصول گرا و معتقد به جمهوری اسلامی شناخته میشد این روزها در قامت مخالفی جدی به تقابل آنچه که پیش تر سینه چاکش بود برخواسته است

رفتارهای این مدعی کاذب در مخالفت با نظام سیاسی کشور و آرمانهای آن اهمیتی ندارد زیرا جز مگس حقیری که عرض خود میبرد و زحمت ما میدارد نیست آنچه باعث نگارش این چند سطر است رذالت و پستی این طرفدار دو آتشه فرقه ضاله بهائیت است که مانند “بهاءالله” که درقصر می زیست و در نامه هائی که برای مریدان بیچاره ناآگاهش مینوشت خود را زندانی و دربند میخواند اخیرا دو فیلم از لحظه بازگشت از زندان وی منتشر شده که بسیار شرم آور است و گویای هم کاسگی با نوچه های عبدالبها است و البته بیش از این انتظاری نیست اما برای آشکار سازی چهره این این بدبخت گریخته از اردوی کربلائیان  و اینکه ببینیم که ملت ایران با چه جماعت دروغگویی طرف است این دو کلیپ تقدیم نگاه مهربانتان می شود :

شارلاتانیسم سیاسی همپالکی بهائیان

🔸 مربوط اول به لحظه بازگشت واقعی محمد نوری زاد از زندان، بدون عصا، بدون گریم و با غرور و فاتحانه، که به صورت خصوصی برای خانواده ضبط شده 

🔸فیلم دوم مربوط به بازگشت محمد نوری زاد از زندان با عصا، گریم زخم و حال نزار و سخنرانی وی برای «مردم ایران» که در شبکه های اجتماعی منتشر شد 

خشم مرو خواجه! پشیمان شوی *  جمع نشین، ورنه پریشان شوی
طیره مشو خیره مرو زین چمن *  ورنه چو جغدان سوی ویران شوی
گر بگریزی ز خراجات شهر *  بارکش غول بیابان شوی
گر تو ز خورشید حمل سر کشی *  بفسری و برف زمستان شوی
روی به جنگ آر و به صف شیروار *  ورنه چو گربه تو در انبان شوی
کم خور ازین پاچه گاو، ای ملک *  سیر چریدی، خر شیطان شوی


پ.ن.) نوری زاد که ادعا می کند دوستدار مردم ایران است و بر پیراهنش عبارت «عشق و دیگر هیچ» را نقش کرده، از اصلی ترین عوامل امضای نامه به بایدن، برای درخواست فشار حداکثری مالی بر ملت ایران!  است. #سواد_رسانه_ای


کانال رسمی موسسه معراج در ایتا