شادمانی بهائیت از تخیلات صهیونیست‌ها

خوشحالی تشکیلات بهائیت از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران مساله جدیدی نیست و وجود منافع مشترک و قرابت فکری طرفین را آشکار ساخته است.

بهائیان با باز نشر سخنان الی کوهن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی از تخیلات وی اظهار شادمانی کردند.کوهن مدعی شده است که آمریکا و اروپا بیش از این نمی توانند نسبت به مسائل ایران بی تفاوت باشند و مکانیسم ماشه تا قبل از مجمع سازمان ملل در ماه سپتامبر فعال خواهد شد.

کوهن دلیل این تخیلات صهیونیست‌ها را نزدیک شدن ایران به غنی سازی ۹۰ درصد، کمک به روسیه در جنگ با اوکراین و حوادث ایران ذکر کرد. بهائیت همواره نشان داده که از هر اقدام خصمانه دشمنان نظام اسلامی شادمان شده و قرابت فکری فی‌مابین را اظهار کرده است.

بهائیان با باز نشر سخنان الی کوهن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی از تخیلات وی اظهار شادمانی کردند.کوهن مدعی شده است که آمریکا و اروپا بیش از این نمی توانند نسبت به مسائل ایران بی تفاوت باشند و مکانیسم ماشه تا قبل از مجمع سازمان ملل در ماه سپتامبر فعال خواهد شد.

کوهن دلیل این تخیلات صهیونیست‌ها را نزدیک شدن ایران به غنی سازی ۹۰ درصد، کمک به روسیه در جنگ با اوکراین و حوادث ایران ذکر کرد. بهائیت همواره نشان داده که از هر اقدام خصمانه دشمنان نظام اسلامی شادمان شده و قرابت فکری فی‌مابین را اظهار کرده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تضعیف منافع بهائیت و شبکه سعودی در انگلستان