سیاه نمایی از وضعیت اقتصاد کشور

سایت آسو گسترش فقر در ایران را تیتر سیاه نمایی از وضعیت اقتصادی کشور قرار داد تا پروژه ضد ایرانی را ضریب دهد.

سایت “آسو” وابسته به بنیاد تسلیمی (بهائی) ۲۷ خرداد مقاله ای را با عنوان «گسترش فقر در ایران» منتشر کرد و با ارائه آمار تورم نقطه‌ای مخصوصا در تهران و ذکر آمار رسمی و غیر رسمی از تورم در ده سال اخیر پروژه ضد ایرانی را ضریب داده تا ذهن مخاطب را آشفته سازد.

نگارنده مقاله مذکور ضمن بررسی علت افزایش قیمت ها و برخی سیاه نمایی‌ها همچون افزایش آمار فقر، کاهش رفاه اجتماعی و … را ناشی از ناتوانی نظام در حل مشکلات دانسته و از تحریم‌های غذایی و دارویی و بلوکه سازی اموال کشور که بزرگترین جنایت‌ها را رقم زده جمله‌ای قید نکرده است.

طرح شکایات متعدد حقوق بشری در دادگاه های بین المللی که عمدتا توسط عناصر تشکیلات بهائیت در سازمان‌های ذیربط بنا شده از عوامل دیگر بحران اقتصادی نظام است که فرقه ضاله بهائی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

سایت “آسو” وابسته به بنیاد تسلیمی (بهائی) ۲۷ خرداد مقاله ای را با عنوان «گسترش فقر در ایران» منتشر کرد و با ارائه آمار تورم نقطه‌ای مخصوصا در تهران و ذکر آمار رسمی و غیر رسمی از تورم در ده سال اخیر پروژه ضد ایرانی را ضریب داده تا ذهن مخاطب را آشفته سازد.

نگارنده مقاله مذکور ضمن بررسی علت افزایش قیمت ها و برخی سیاه نمایی‌ها همچون افزایش آمار فقر، کاهش رفاه اجتماعی و … را ناشی از ناتوانی نظام در حل مشکلات دانسته و از تحریم‌های غذایی و دارویی و بلوکه سازی اموال کشور که بزرگترین جنایت‌ها را رقم زده جمله‌ای قید نکرده است.

طرح شکایات متعدد حقوق بشری در دادگاه های بین المللی که عمدتا توسط عناصر تشکیلات بهائیت در سازمان‌های ذیربط بنا شده از عوامل دیگر بحران اقتصادی نظام است که فرقه ضاله بهائی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود