طنز عدالت‌خواهی زنان ایران از زبان بهائیت

طرح عدالت خواهی زنان ایران از زبان رسانه های بهائی بیشتر شبیه یک طنز است تا واقعیت زیرا بیت العدل ابتدا باید تبعیض در مسائلی چون ارث و مهریه زنان شهری و روستایی را حل کند.

کانال تلگرامی گفتمان ایران ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ یادداشتی پیرامون نقش زنان در تلاشهای عدالت خواهانه منتشر کرد که به بررسی فرآیند تحول اجتماعی و اصل برابری جنسیتی در ایران پرداخته است.

هر از چندگاهی تشکیلات بهائیت مدعی حقوق زنان در ایران می شود. رسانه‌های بهائی خصوصا کانال تلگرامی گفتمان ایران که مهمترین ماموریتش طراحی و برنامه ریزی برای ایرانیان است، یکی از تحولات اجتماعی را دستیابی به برابری حقوق زنان و مردان بر‌شمرده و مدعی شده که گفتمان برابری جنسیتی، نیمی از جمعیت ایران را از شکوفایی ظرفیت‌های حقیقی خود بازداشته است و در نهایت به مسائلی چون ارث و طلاق و حضانت فرزند اشاره کرده است.

نوشتار مذکور در ادامه این مسیر، زنان را برخوردار از حمایت مردانه دانسته و مدعی شده، هرکجا زنان فرصت‌های برابر داشته‌اند، به بهترین نحو نقش خود را در تحول اجتماعی ایفا کرده‌اندو  زمان حال را برای بازشناسی اصل برابری و دلالت های عملی اجتماعی و فرهنگی و … مناسب دانسته است.

اولا طرح مسائلی از این دست، اصل تبلیغ را که در اولویت همه فعالیت‌های این فرقه ضاله است را دنبال می کند و به نوعی قصد تحریک جامعه زنان ایرانی و بازتولید مسائل تبعیض جنسیتی را دارد که در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم که بازخلق این مفاهیم می تواند چه چالش‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را برای نظام و مردم ایجاد کند.

نکته دیگر این است که این رسانه‌ها بدون طرح دیدگاه بهائیت در اموری همچون برابری زنان و مردان، فقط به نقد مخالفین خصوصا نگاه اسلامی می پردازد در حالی که اندیشه و نگاه اسلامی ریشه در ادیان آسمانی و الهیاتی دارد.

حال باید بررسی شود که اصل برابری حقوق زنان و مردان در گفتمان‌های بهائیت عملا وجود دارد یا شعاری بیش نیست؟ آیا تشکیلات بهائیت توانسته از نگاه سنتی موسسان فرقه عدول کند و تبعیض در ارث و مهریه زنان شهری و روستایی را اصلاح کند؟

از بنیادی‌ترین اشکالات بهائیت این است که آیا به غیر از “حکمت” علت دیگری برای پاسخ ندادن به سوالات بهائیان رهیافته دارند یا قرار است که برای همیشه در تاریکی ابهامات باقی بمانند، زیرا اگر اصراری به دریافت پاسخ داشته باشند با طرد روحانی و رد تسجیل و مشکلات عدیده دیگری مواجه خواهند شد که از زندگی دنیا سیرشان خواهد کرد.

به نظر می رسد بیت‌العدل ابتدا باید تناقضات و تساوی حقوق احبای فرقه ساختگی بهائیت را روشن کند سپس به مسائل ادیان آسمانی چون اسلام بپردازد و اگر فضا برای طرح ابهامات و سوالات بهائیان نگون‌بخت باز شود وضعیت به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است