روحیه مکسول کیست؟ Rúhíyyih  Maxwell

خانم می مكسول همسر مهندس ساندرلند مکسول از نخستین بهائیان اروپائی و از معتبرترین یاران عبدالبها ساکن در مونترال کانادا در آگست ۱۹۱۰ دختری به دنیا آورده بود که او را مری نامیدند و عبدالبهاء او را روحیه نام داد یکی از مجلات بهائی ولادت روحیه را چنین خبر داد:

روحیه مکسول کیست؟

خانم می مكسول همسر مهندس ساندرلند مکسول از نخستین بهائیان اروپائی و از معتبرترین یاران عبدالبها ساکن در مونترال کانادا در آگست ۱۹۱۰ دختری به دنیا آورده بود که او را مری نامیدند و عبدالبهاء او را روحیه نام داد یکی از مجلات بهائی ولادت روحیه را چنین خبر داد:

«گزارش رسيده است كه دختر كوچكي خانه مستر و ميسيز ماكسول ساكنين مونتريال (كانادا) را متبرك گردانيده است. ([۱]

ازدواج:

در روزپنجشنبه ۲۵ مارس ۱۹۳۷ (پنجم فروردین ۱۳۱۶) از سوی ضیائیه مادر شوقی تلگرافی به محفل بهائیان ایران با متن زیر ارسال شد:

« بشارت عظمي عقد اقتران حضرت ولي امرالله را به ياران ايران ابلاغ نمائيد. اكليل جليل را امة البهاء روحيه خانم صبـيه دو خـادم جانفشان آستان مقدس مستر و ميسيز ماكسول حائز…»([۲]) روحیه مکسول کیست؟

ازدواجی که موجب شد بیش از پیش اروپائیان بر بهائیت مسلط شوند و حتی خویشان نزدیك شوقی را در زمان حیات وی از كار بر كنار كنند روحیه مکسول بدون اشاره به علت این اتفاق با واژگونه جلوه دادن مسئله خود و خاندانش را وفادار و خاندان عبدالبها را به بی وفائی متهم میکند وی می نویسد:

«ديگر كسي جز پدرم با ما نيست… تنها فرد با وفا ايشانند كه بايد به همه كارها برسند….» ([۳]) روحیه مکسول کیست؟

و تنها به اتهام بی وفائی خویشان شوقی را متهم نمی کند بلکه آنان را قاتلینی بالفطره معرفی میکند که قصد جان شوقی را دارند

« اعضاء عائله با آنچه در قوه داشتند كوشيدند كه تا آخرين رمق حيات مبارك را بگيرند و روحشان را خفه كنند… هيكل مبارك را لطمه زدند و از بين بردند اين است آنچه مي توانم بگويم اكنون به مقامي رسيده اند كه مانند مردي مي مانند كه پشت بر ديوار زده تنها با جميع معاندين در جنگ است.» ([۴])

مقامات و مشاغل:

همسری شوقی برای روحیه مکسول امتیازات فراوانی را به همراه آورد او به عنوان ملکه بهائیت تقریبا در تمام امور بهائیان نقش داشت وی در ۲۶ مارس ۱۹۵۲ برابر با چهارشنبه ۶ فروردین هزار و سیصد و سی و یک به مقام ايادي امرالله منصوب شد. ([۵]) شوقی در حکمی که به این مناسبت نوشته است چنین آورده است: روحیه مکسول کیست؟

«امة البهاء روحيّه صبيّه بزرگوارش که مانند پدر در کمال جانفشانی به خدمات ذی قيمت عديده‌ئی در مرکز بين المللی آئين حضرت بهآءالله موفّق بوده و ميباشد به خلعت مقام ايادی امر الله مخلّع ميگردد. »([۶])

مرگ:

در چهارشنبه بیست و نه دی هزار و سیصد و هفتاد و هشت برابر با ١٩ ژانويه سال ٢٠٠٠ بیت العدل حیفا پيامی پر از ستایش و اندوه به تمام محافل دنیا صادر کرد و قطع شدن آخرين حلقه اتّصال بهائیان با خاندان بهاء و عبدالبهاء را اعلام کرد ([۷])

حجت السلام و المسلمین علیرضا روزبهانی بروجردی مدیر مسئول موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا


[۱] اختران تابان صفحۀ ۲۴۰ به نقل از اطلاعيه : روزنامه نجم باختر اگوست ۱۹۱۰ ميلادي

[۲] گوهر یکتا صفحۀ ۲۲۶

[۳] گوهر یکتا صفحۀ ۳۵۵

[۴] گوهر یکتا صفحۀ ۳۴۵

[۵] گوهر یکتا صفحۀ ۳۹۵

[۶] شوقی ربانی،  حصن حصين شريعت الله ص۲۲۱

[۷] بيت العدل اعظم : قرن انوار ص ١٢٠