مختل کردن اقتصاد ایران با؛

دعوت کارگران به اعتصاب توسط تشکیلات بهائیت

تشکیلات بهائیت این بار قشر کارگر و زحمتکشان کشور را سوژه عملیات و جنگ روانی قرار داده و با تحریک و دعوت کارگران به اعتصاب سعی می کند نقش اتاق فکر اغتشاشات را بازی کند.

پس از ناکامی‌های مکرر معاندان نظام از تحریک مردم ایران به توسعه اغتشاشات که با تمام توان وارد میدان شده و جنگ ترکیبی را علیه مردم و نظام اسلامی به راه انداخته‌اند، تشکیلات ضاله بهائیت همسو با سیاست‌های استکباری و استعماری غرب سعی در برافروختن آتش فتنه دارد.

تشکیلات بهائی این بار قشر کارگر و زحمتکشان کشور را سوژه عملیات و جنگ روانی قرار داده و با تحریک و دعوت کارگران به اعتصاب سعی می کند نقش اتاق فکر اغتشاشات را بازی کند و فعالیت مکرر شبکه‌های وابسته به تشکیلات بهائیت در راستای براندازی نظام، همچون سایت خشونت طلب توانا و آسو موید این سخن است.

ناگفته پیداست که کارگران سهم بسیار مهمی از رشد کشور در عرصه های مختلف خصوصا صنعت را دارند و افتخارات متعددی را تاکنون رقم زده اند. تحریک و دعوت این قشر خدوم و موثر به اعتصاب و اغتشاش نشان از خباثت و کینه طراحان آن دارد.

سایت آسو وابسته به تشکیلات بهائی ۲۴ آبان مقاله‌ای از “محمد علی کدیور” منتشر کرد که اهمیت ورود طبقه کارگر و صنعت در اغتشاشات و اعتصاب را مطرح می کند و به نوعی تلاش دارد که بخش صنعت و فعالان اقتصادی کشور را درگیر ماجرا کند.

این اقدام سایت ها و شبکه های اجتماعی وابسته به تشکیلات بهائیت برای مختل کردن اقتصاد کشور، با لطف پروردگار بزرگ و بینش دقیق مردم عزیز ایران اسلامی همچون اقدامات دیگر معاندان نظام نقش بر آب شده و میشود اما مساله حائز اهمیت رسوا شدن تشکیلات فرقه ضاله بهائیت است که مدعی عدم دخالت در سیاست است.

آنها با شعار دروغین و فریبنده مداخله نکردن در سیاست و وجوب تبعیت از قوانین کشورهایی که بهائیان ساکن آن هستند، نقش فتنه انگیزی که در ذات تشکیلات نهفته است را نمی توانند مخفی کنند و با اقدامات ذکر شده چهره واقعی موسسین و گردانندگان این جماعت را آشکار می سازند و تناقضات گفتار و عمل آنها بر جویندگان حقیقت حجت را تمام کرده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحرکات تشکیلات بهائیت در حاشیه خلیج فارس