اعتراف بهائیت به دخالت در سیاست و دشمنی با اسلام

تشکیلات بهائیت در ضمن پاسخ به دو عنصر ضد نظام، اعتراف کرده که تاکنون در سیاست دخالت کرده و با اسلام دشمنی دارد.

در پی انتقاد برخی از چهره‌های مخالف نظام مبنی بر اجتناب بهائیان از دخالت در سیاست، سایت “به‌نظر” نهم بهمن مطلبی را منتشر کرد که آشکارا اعتراف می کند بهائیان برای سرنگونی نظام اسلامی و جایگزینی فرقه بهائیت به جای آن، تلاشهای متعددی کرده‌اند.

سایت به‌نظر این اعتراف رسانه‌ای را با عنوان «سیاست به معنی دخالت در سرنوشت کشور و تدوین قوانین آن و تلاش برای حکومتی دگرگون» در حالی منتشر کرده است که بهائیان مطابق نصوص، حق هیچ‌گونه دخالتی در سیاست را ندارند زیرا حسینعلی بهاء به پیروان خود دستور ‌داده: «ابداً در امور دنیا و ما یتعلّقُ بها و رؤسای ظاهره آن تکلّم جائز نه. حق جلّ و عزّ، مملکت ظاهره را به ملوک عنایت فرموده،  بر احدی جایز نه که ارتکاب نماید امری را که مخالف رأی رؤسای مملکت باشد».

بر همین اساس عبدالبهاء فرزند وی و دومین سرکرده این فرقه به بهائیان می‌گوید: «در هر مملکت که هستید به حکومت، در نهایت اطاعت باشید و به کمال رغبت و محبت و راستی و درستی در تحت حمایت مرکز سلطنت باشید تا توانید بکوشید که حکومت آن سامان، نهایت رضایت و امنیت از شما داشته باشد این قضیه در الواح مبارکه اوامر قطعیه است که ذرّه‌ای فتور در آن جایز نه…»

به دلیل وجود همین نصوص، بهائیان پیش از این، یا به صورت کلی دخالت در سیاست را انکار می‌کردند و یا با تقسیم دخالت در سیاست به دو نوع مجاز (سیاست به معنی امور زندگی و اجتماع) و ممنوعه (دخالت در مسائل حکومتی) فعالیت در این امور را توجیه می کردند اما در مطلب مذکور دخالت بهائیت در سیاست به معنی تغییر در حکومت، تصریح شده است و در ۱۵۰ سال گذشته فعالیت‌های گسترده ای در این زمینه داشته‌اند.

مساله بعدی این است که کنش فرقه‌ای تشکیلات بهایی را پیش از پیش روشن ساخته و دروغ بزرگ بهائیان به پیروان بهائی نیز آشکار شده است.

نکات حائز اهمیت این است که بهائیت برای دگرگونی حاکمیت، دخالت در سیاست را مجاز دانسته و رویارویی مداوم بهائیان با شریعتمداران اسلامی و تلاش ۱۵۰ ساله برای جایگزینی بهائیت به عنوان دینی ایرانی به جای اسلام را گواه مدعای خود دانسته و دوران حاکمیت آن چه با اصل ولایت فقیه و چه بدون آن پایان یافته تلقی کرده است.

همچنین ضمن معرفی جامعه ایرانی به عنوان جامعه استبدادزده أساسا مدل سیاست ورزی بهائیت را از همه مدلها مهم تر میداند و مدعی است روش بهائیان باعث تحول شده و نقطه پایانی بر اسلام و ورود به دنیای جدید در کشور است؛ بهائیت باور دارد که برای رسیدن به پیروزی باید همواره تلاش کرد و هیچ گاه پا پس نکشید مخصوصا از طریق سازمان ملل و لابی با دولتمردان و اعضاء پارلمانی کشورهای مختلف.

با توجه به مطالب یاد شده و فعالیت‌های بهائیت از آغاز تاکنون، به نظر می‌رسد که خوشبینی برخی افراد حقیقی و حقوقی در مورد سازش با بهائیان و پذیرش آنها در جامعه اسلامی اشتباهی فاحش است؛ آنها گمان می کنند سازش می تواند تنش بین تشکیلات بهائیت با اسلام و نظام را پایان دهد و از مشکلات بیشترجلوگیری کند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تشریح نقشه بهائیت برای ایران توسط رسانه رسمی فرقه