خشونت و توهین در ذات تشکیلات بهائیت

رسانه های تشکیلات بهائیت با تدوام اغتشاشات در ایران چهره واقعی آنها را آشکار ساختند و نشان دادند که ادعای صلح دوستی و تبعیت از قوانین کشورها فقط ابزاری برای تبلیغ است.

آغاز اغتشاشات و تدوام آن در ایران که با حمایت و پشتیبانی تمام عیار همه معاندین مردم و نظام اسلامی در ایران به قوع پیوست باعث شد که مردم و مسئولین شناخت بیشتری نسبت به افراد و جریانات سیاسی  پیدا کنند و اقدامات آشکار و پنهان کسانی که کینه از جمهوری اسلامی دارند در وقایع اخیر بیشتر نمایان شد.

تشکیلات فرقه ضاله بهائیت که به ظاهر چهره صلح‌طلب و اخلاقی را از خود در دنیا به نمایش گذاشته و با ترفندهای مختلف میدانی و رسانه ای و با حمایت صهیونیست‌ها‌ موفق به فریب افکار عمومی و بین المللی شده، با اقدامات اخیر، برای تداوم اغتشاشات در ایران، دوباره روی دیگر و واقعیت تشکیلات را نمایان ساخته است و نشان داده که حساسیت و برخوردهای گذشته مسئولین نظام با عناصر آنها بی‌جهت نبوده و شعارهای صلح‌طلبی و رعایت حقوق دیگران و تبعیت از قوانین کشورها فقط مشتی شعار پوچ و توخالی برای فریب افکار عمومی است.

علاوه بر واقعیت امروز تشکیلات بهائیت که جماعتی آشوبگر و خشونت‌طلب هستند؛ مرور گذشته تیره و تاریک آنها نیز نشان می دهد هر مخالفتی با سرکردگان بهائیت سرکوب  و آماج تهمت و آزار را به همراه داشته است.

نگاهی اجمالی به صفحات مجازی بهائیان وابسته به تشکیلات و محتوای آنها از آغاز اغتشاشات تاکنون نشان می دهد که به دستور بیت‌العدل از انواع توهین، دروغ و دعوت به خشونت نسبت به مردم و نظام ایران دریغ نکرده اند و با تمام توان به میدان مقابله آمده‌اند.

پیام بیت العدل در ۵ و ۱۸ مهر ۱۴۰۱ و اجازه به بهائیان برای شرکت در اغتشاش و آشوب نمونه بارزی از خشونت‌طلبی تشکیلات بهائیت است همچنین سایت ضیافت که ارائه دهنده برنامه ها و جلسات بهائیان ایران است یک گام فراتر نهاده و ۱۲ آبان با انتشار برنامه ای تحت عنوان«مظهر دلگرمی و امید باشیم» از بهائیان خواست تا علاوه بر شرکت در اغتشاشات تجارب خود را در مبارزه با جمهوری اسلامی در اختیار آشوب گران قرار دهند.

همه شواهد و مستندات نشان می دهد که برخورد‌های محبت‌آمیز عناصر بهائی با افراد و نشان دادن روحیه صلح‌طلبی، تنها یک برنامه و نقشه تشکیلاتی است که بهائیان موظف هستند برای جذب افراد انجام دهند؛ آنها نشان دادند که هر زمان موقعیت را مناسب ببینند از خشونت و توهین و تمسخر علیه کسانی که همراه آنها نیستند هیچ تردیدی ندارند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

دعوت کارگران به اعتصاب توسط تشکیلات بهائیت