حمایت متقابل بهائیت و منافقین از یکدیگر

رسانه‌های وابسته به فرقه بهائی برگ دیگری از خوی غیرانسانی تشکیلات را به نمایش گذاشتند و از حمایت متقابل بهائیت و منافقین و مسبب اصلی قتل زنان و کودکان ایرانی رونمایی کردند.

تعدادی از بهائیان فعال در شبکه های اجتماعی نسبت به اعدام “حبیب اسیود” رهبر جنبش تجزیه طلب با نام مبارزه عربی برای آزادی اهواز (نضال) واکنش نشان دادند و از وی اعلام حمایت کردند.

عناصر رسانه های بهائی با انتشار تصویر نامبرده در کنار عکس یکی از دروایش مجرم به نام محمد ثالث باباجانی که  سه مامور انتظامی کشور را به قتل رساند نسبت به اجرای حکم اعدام برای حبیب اسیود که باعث قتل زنان و کودکان متعددی شده بود ابراز ناراحتی کردند.

این درحالی است که تشکیلات بهائیت از قتل زنان و مردان و کودکان ایرانی اعلام انزجار نمی کند اما از قاتلان جانی آنها اعلام حمایت می کند.

در اقدام دیگری گروه‌های تلگرامی بهائی با انتشار مصاحبه یک عضو گروهگ منافقین و فراری از کشرو با نام محسن بنایی که از فرقه ضاله بهائی اعلام حمایت کرده بود ابراز خوشحالی کردند.

چنین صحنه‌های از منافقین و بهائیت جای تعجب ندارد زیرا تشکیلات بهائیت با نفوذ نیروهای فرقه در حکومت پهلوی سالهای تیره‌ای را برای مردم ایران رقم زدند و پس از آنها منافقین کوردل که باید علیه بهائیان اقدام می کردند نظام و مردم کشور را به چالش کشیدند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص