حمایت بهائیت از قاچاقچیان مواد مخدر

رها بحرینی حمایت بهائیت از قاچاقچیان ایران را رسانه‌ای کرد و در اقدامی عجیب از دلسوزی تشکیلات بهائیت برای قاچاقچیان اعدامی سخن گفته است.

رها بحرینی، بهائی شاغل در سازمان عفو بین الملل در بخش ایران، ۱۲ خرداد مصاحبه‌ای با صدای آمریکا داشت که ضمن ارائه آمار غیرواقعی از افراد منتظر اعدام در ایران، از آغاز کارزاری برای جلوگیری از صدور حکم اعدام خبر داد و از کشورهای دیگر درخواست کرد تا ایران را تحت فشار قرار دهند.

نکته قابل تامل در سخنان رها بحرینی آن است که از قاچاقچیان مواد مخدر نیز حمایت کرده و ایران را به دلیل اعدام کسانی که مواد مخدر به کشور وارد می کنند و به کانون بسیاری از خانواده ها آسیب میزنند محکوم کرده است.

حمایت بهائیت از مجرمین امر تازه‌ای نیست اما اعتراض به اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر از اموری است جای تعجب دارد و پرواضح است که از این مساله فقط برای تخریب نظام سوء استفاده شده است.

مجازات نکردن قاتلان و قاچاقچیان سبب نارضایتی عمومی خواهد شد و اعتراضاتی را در کشور به دنبال خواهد داشت که مطلوب نظام سلطه و تشکیلات فرقه ضاله بهائی به عنوان عناصر سلطه‌گران در منطقه خواهد بود.

رها بحرینی، بهائی شاغل در سازمان عفو بین الملل در بخش ایران، ۱۲ خرداد مصاحبه‌ای با صدای آمریکا داشت که ضمن ارائه آمار غیرواقعی از افراد منتظر اعدام در ایران، از آغاز کارزاری برای جلوگیری از صدور حکم اعدام خبر داد و از کشورهای دیگر درخواست کرد تا ایران را تحت فشار قرار دهند.

نکته قابل تامل در سخنان رها بحرینی آن است که از قاچاقچیان مواد مخدر نیز حمایت کرده و ایران را به دلیل اعدام کسانی که مواد مخدر به کشور وارد می کنند و به کانون بسیاری از خانواده ها آسیب میزنند محکوم کرده است.

حمایت بهائیت از مجرمین امر تازه‌ای نیست اما اعتراض به اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر از اموری است جای تعجب دارد و پرواضح است که از این مساله فقط برای تخریب نظام سوء استفاده شده است.

مجازات نکردن قاتلان و قاچاقچیان سبب نارضایتی عمومی خواهد شد و اعتراضاتی را در کشور به دنبال خواهد داشت که مطلوب نظام سلطه و تشکیلات فرقه ضاله بهائی به عنوان عناصر سلطه‌گران در منطقه خواهد بود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص