حرکت هماهنگ بهائیت و رسانه‌های معاند

تولید و بازنشر اخبار کذب تبدیل به یک رویه ثابت برای لشگر سایبری تشکیلات بهائیت شده است.

کانال تلگرامی برابری حقوقی=عدالت=وحدت که اخبار بهائیت را پوشش می دهد دوم اسفند ۱۴۰۱ در حرکتی هماهنگ با رسانه‌های معاند، خبری را که مدعی شده بیش از ۶۰۰ نفر در جریان اغتشاشات، چشمان خود را از دست داده‌اند را بازنشر کرد.

کانال مذکور یکی از رسانه‌های وابسته به تشکیلات بهائیت است که اخبار و اتهامات کذب متعددی را درباره اغتشاشات منعکس کرده و امروز علاوه بر این خبر، اتهام تجاوز جنسی به دست کم سه زن دیگر در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان را نیز منتشر کرده است.

تولید و یا بازنشر اخبار کذب ضد نظام یکی از شواهد مباشرت تشکیلات بهائیت در هدایت اغتشاشات محسوب می شود و لو این که بیت‌العدل این مساله را انکار کند.

کانال تلگرامی برابری حقوقی=عدالت=وحدت که اخبار بهائیت را پوشش می دهد دوم اسفند ۱۴۰۱ در حرکتی هماهنگ با رسانه‌های معاند، خبری را که مدعی شده بیش از ۶۰۰ نفر در جریان اغتشاشات، چشمان خود را از دست داده‌اند را بازنشر کرد.

کانال مذکور یکی از رسانه‌های وابسته به تشکیلات بهائیت است که اخبار و اتهامات کذب متعددی را درباره اغتشاشات منعکس کرده و امروز علاوه بر این خبر، اتهام تجاوز جنسی به دست کم سه زن دیگر در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان را نیز منتشر کرده است.

تولید و یا بازنشر اخبار کذب ضد نظام یکی از شواهد مباشرت تشکیلات بهائیت در هدایت اغتشاشات محسوب می شود و لو این که بیت‌العدل این مساله را انکار کند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است