حجت الاسلام شهبازیان – چرایی بحث از احمد اسماعیل بصری

دلایل بحث و پیگیری در مورد احمد اسماعیل و فرقه مدعی دروغین یمانی در کلام حجت الاسلام دکتر شهبازیان

حجت الاسلام شهبازیان : دلایل بحث و پیگیری در مورد احمد اسماعیل و فرقه مدعی دروغین یمانی در کلام حجت الاسلام دکتر شهبازیان

گونه های مدعیان دروغین مهدویت – حجت الاسلام شهبازیان

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا