شماره اول

جایگاه بیت العدل و بیانیه هایش در بهاییت

بهاییان بیانیه های بیت العدل را لازم الاجرا می دانند در حالی که رکن غیر قابل انفکاک بیت العدل، یعنی ولی امر وجود ندارد.

بهاییان بیانیه های بیت العدل را لازم الاجرا می دانند در حالی که رکن غیر قابل انفکاک بیت العدل، یعنی ولی امر وجود ندارد.

تاسیس مرکزی برای تشکیلات بهاییت از آرزوهای موسس فرقه”حسین علی نوری” ملقب به “بهاء الله”بوده و عنوان بیت العدل اولین بار در کتاب”اقدس” توسط وی به کار رفته است. این مرکز در دیدگاه “بهاء الله” نهادی در هر شهر یا روستا را شامل می شد که حداقل نه نفر بهایی در آنجا ساکن باشند و وظیفه اش مدیریت امور مربوط به بهاییان آن منطقه باشد.

از خواسته های “عباس افندی”دومین رهبر بهاییان؛ تشکیل مرکزی جهانی با ماموریت برنامه ریزی برای بقاء و گسترش فرقه است که به صورت یکپارچه و سازمانی متحد، تمام امور بهائیان را بر عهده بگیرد. وی با آنکه در جایگاه تشریع نبوده و تنها اجازه تبیین سخنان “حسین علی نوری” را داشته، اما برای حفظ فرقه، تشکیلات بهاییت را بر دو رکن «ولی امر» و «بیت العدل» بنیان نهاده است. در تشکیلات بهایی، ولی امر حاکم بر بیت العدل و عضو ارشد و عزل نشدنی آن است.  این مساله بعد از مرگ عباس افندی ملقب به “عبدالبهاء” توسط شوقی جانشین وی نیز پیگیری شد، در نهایت سال ۱۹۶۳ میلادی در حالی که شش سال از مرگ شوقی گذشته بود، مرکز جهانی تشکیلات بهاییت با نام “بیت العدل” تاسیس شد.

تعداد اعضای بیت العدل که برای بهائیان عصمت دارند ۹ نفر هستند و هر پنج سال یکبار طی انتخاباتی فرمایشی انتخاب می شوند.  این نفرات، مسئولیت امور معنوی فرقه و اداره جامعه بهایی را بر عهده دارند. آنها قوانین و برنامه هایی را برای بهائیان وضع می کنند که موظف هستند بدون چون و چرا تمام دستورات صادر شده را اجراء کنند.

قوانین طرح شده در مرکز جهانی مانند کتب مقدس برای بهاییان ارزشمند و لازم الاجراء است و مخالفت با آن به هیچ عنوان جایز نیست.حال با توضیحاتی که داده شد، سه مسئله در اینجا مطرح می شود:

۱-عبدالبهاء که در بهاییت تنها جایگاه تبیین و توضیح سخنان حسین علی را بر عهده داشته و حق تشریع مساله جدیدی را نداشته؛ چگونه فرمان تاسیس بیت العدل جهانی را که در «الواح وصایا»، به منشور و میثاق جامعه بهاییان شهرت دارد، می دهد؟

۲-طبق فرمان عبدالبهاء “ولی امر” عضو ارشد، جدانشدنی و غیر قابل عزل در بیت العدل است اما با مرگ شوقی (سومین رئیس فرقه و اولین ولی امر بهائیت) “ولی امر” از تشکیلات بیت العدل حذف شده است.

۳- چطور سخنان و دستورات ۹ نفر در بازه زمانی ۵ ساله، حکم فرمان الهی را پیدا می کند اما قبل از انتخاب و پس از پایان دوره ۵ ساله، دیگر چنین جایگاهی را ندارند.

بیانیه های بیت العدل

قسمتی از دستورات بیت العدل با عنوان بیانیه، در مناسبت های مختلف، خطاب به همه بهائیان یا مشاورین قاره ای یا اعضاء محافل ملی و محلی صادر می شود. بیانیه های مذکور یا مستقیما توسط اعضاء بیت العدل نوشته می شود یا توسط موسسات وابسته به بیت العدل همچون دارالآثار، دارالتبلیغ و … نوشته می شود و پس از تایید اعضای ۹ نفره منتشر می‌شود. همچنین بهائیان می توانند سوالات خود را با این مرکز در میان گذاشته و جواب آن را دریافت کنند.

بیانیه های بیت العدل شامل قوانین، نقشه ها و برنامه های جزئی و کلی، تشکیلات بهاییت می شود که از جزئی‌ترین گفتار، رفتار و عملکرد بهاییان، تا عمیق ترین برنامه های پیش روی این فرقه را شامل می شود.

بیت العدل با استفاده از زیر مجموعه هایش مانند هیئت مشاورین قاره ای، معاونین ، محافل ملی و محلی و … برتمام زندگی پیروان تسلط دارد و جایگاه آنها را تا حد عروسک های خیمه شب بازی تنزل داده است.

این مرکز تلاش دارد با نظارت بر جزئی ترین امور شخصی افراد و خانواده های بهایی، ضمن حفظ و بقاء آنها در فرقه از ظرفیت های موجود در جذب افراد و گسترش تشکیلات استفاده کند و وجود برخی از افراد بهایی رها شده که تشکیلات ظاهرا کاری با آنها نداشته و هرطور بخواهند زندگی می کنند؛ ویترین زیبایی برای فرقه محسوب می شود که هدفش تنها رهایی از انتقادهایی است که از سوی آزاد اندیشان و محققان بر عملکرد تشیکلات وارد می شود.

وجود لجنه ای به نام “صیانت” در محافل بهایی، اجرای بیانیه ها و دستورات بیت العدل را تضمین می کند به گونه ای که اگر شخصی از پیروان فرقه، دچار کمترین شکی در قوانین صادر شده شود، از سوی اعضای لجنه به مرکز تشکیلات، گزارش داده می شود تا درباره نحوه برخورد با بهایی خاطی کسب تکلیف شود .

جایگاه بیت العدل و بیانیه هایش در بهاییت

جایگاه بیت العدل و بیانیه هایش در بهاییت

کانال ایتا سایت معراج خرد

پیچ اینستاگرام سایت معراج

رد ادعای بعثت باب