شماره دوم،

جایگاه بیانیه های بیت العدل میان بهاییان

بیانیه‌های بیت العدل میان بهاییان در حکم قانون و واجب الاطاعه است و ادبیات خاص و رمزآلود تنها راه فراری از کشف تناقضات است.

جایگاه بیانیه های بیت العدل میان بهاییان، بسیار ویژه و حائز اهمیت است و برای فهم بهتر آن مقدماتی لازم است.

ادیان آسمانی دارای اعتقادات، قوانین و احکام ثابتی هستند که اطاعت از آنها بر پیروانشان واجب است، همچنین جانشینان انبیاء الهی نمی توانند احکام ثابت و مصرح دین را نسخ و احکام جدیدی وضع کنند مگر اینکه نسبت به موضوع خاصی، حکم وجود نداشته باشد.

بر خلاف ادیان الهی آنچه که در فرقه ها دیده می شود، اطاعت بی چون و چرا از سرکردگان فعلی است بنابراین اگر سران جدید یک فرقه، حکم و دستوری به پیروان دهند که خلاف اظهارات رهبر قبلی باشد، باید به دیدگاه رهبر فعلی فرقه عمل شود، نه حکم رهبر پیشین و اساسا در فرق، اصول دائمی و ثابت وجود ندارد و هر زمان ممکن است که حکم موسس فرقه توسط جانشینان وی منسوخ شود.

وضعیت موجود در فرقه ضاله بهاییت نیز طبق همین روند، جریان دارد و بیت العدل که به عنوان سرکرده فعلی فرقه بهاییت شناخته می شود بیانیه هایش طبق اصل مذکور لازم الاجرا است و بهائیان حقی برای چون و چرا ندارند، هرچند در اساسنامه این مرکز جهانی قید شده است که حفظ متون مقدس بهایی، تحلیل، بیان احکام و دستورات مصرح در این متون لازم و ضروری است و بیت العدل تنها در زمانی حق صدور حکم و قانون جدید را دارد که صریحا در متون مقدس بهایی نیامده باشد اما بین اساسنامه شعاری و عملکرد فعلی بیت العدل فاصله بسیار است.

در اساسنامه بیت العدل آمده است “اعضاء بیت العدل باید حق تصمیم گیری بدون محدودیت را برای خود محفوظ نگاه دارند. خداوند هر چه بخواهد به آنها الهام خواهد کرد. آیا این جمله به معنی اجازه تام بیت العدل برای صدور قوانین و احکام جدید اگرچه خلاف نص متون مقدس بهایی هم باشد، نیست؟

این در حالی است که بر خلاف شاکله اصلی بیت العدل، ولی امر در راس آن وجود نداشته و پس از مرگ شوقی افندی، رهبر سوم فرقه بهائیت، بیت العدل، ولی امر ندارد.

بنابراین بیانیه‌های بیت العدل در حکم قانون و احکام واجب بهائیت است و هیچ بهایی حق ندارد حتی در هنگام مشاهده تضاد بیانیه ها با نص احکام و قوانین اولیه بهائیت، مخالفتی کند و از عمل به آنها شانه خالی کند.

پیام‌های بیت العدل غالبا با ادبیات خاص بهاییت نگاشته شده و مفهوم اصلی آن تنها توسط افراد شاخص در فرقه و نزدیک به هسته مرکزی فهمیده می شود لذا زمانی که بیانیه‌ای خطاب به همه بهائیان منتشر می شود، لازم است توسط افراد خاص معنی و رمز گشایی شود.

این کار ضمن حفظ اسرار فرقه و جلوگیری از فاش شدن برنامه ها و اهداف اصلی تشکیلات، نوعی جایگاه‌سازی برای بیت العدل نزد پیروان فرقه محسوب می شود.

از سویی دیگر ادبیات مغلق و نامتعارف، راه گریزی برای مرکز تشکیلات فراهم می سازد که هر گاه تضاد بیانیه ها و پیغام ها با نصوص بهایی و یا با عقل و علم روز، آشکار شد؛ بتوانند با معانی و توجیهات مختلف آبروی نداشته فرقه را حفظ کنند.

با صدور هر بیانیه بیت العدل، افرادی از این فرقه موظف به توضیح و تفسیرآن برای مخاطبین هستند و بهائیان مکلفند تا بیانیه ها را در مجالس و ضیافات ۱۹ روزه خوانده و توضیحات مربوط به آنها را از سوی افراد شاخص بهایی دریافت کنند و نکات و دستورات مقتضی را بعد از رمز گشایی اجرا کنند.

جایگاه بیانیه های بیت العدل میان بهاییان

در اینستاگرام همراه ما باشید

رد ادعای بعثت باب