تلکه‌ی اموال سالمندان بهائی توسط بیت العدل

نمونه ای از تلکه‌ی اموال سالمندان بهائی توسط بیت العدل در اظهارات بانوی ره یافته از دام تشکیلات بهائیت را مشاهده کنید.

 

در پی وفات خانم “ناهید وحدت شعار” بانوی ره‌یافته از فرقه ضاله بهائیت قطعه ای از اظهاراتش در زمان حیات را منتشر می کنیم که نشان می دهد تشکیلات بهائیت اموال سالمندان بهائی را تلکه می کند و بازماندگان آنها را از ارث عزیزانشان محرومی می سازد.

وی با وجود محرومیت از نعمت بینایی در مسیر حقیقتی که یافته بود ثابت قدم ماند و از مال دنیا گذشت که توسط عوامل تشکیلات بهائیت تلکه شده بود.

این بانوی مستبصر در نهایت شقاوت اطرافیان بهائی، مظلومانه در بهشت زهرای تهران دفن و رها شد اما به لطف پروردگار شیعیان و اساتیدی که از وضعیت ایشان باخبر بودند برای تکریم و بزرگداشت وی بر مزارش سنگ قبری نصب کردند و با حضور اساتید نقد فرقه ضاله بهائیت در محل دفن مراسم یادبودی به صورت حضوری و مجازی برگزار کردند.

در پی وفات خانم “ناهید وحدت شعار” بانوی ره‌یافته از فرقه ضاله بهائیت قطعه ای از اظهاراتش در زمان حیات را منتشر می کنیم که نشان می دهد تشکیلات بهائیت اموال سالمندان بهائی را تلکه می کند و بازماندگان آنها را از ارث عزیزانشان محرومی می سازد.

وی با وجود محرومیت از نعمت بینایی در مسیر حقیقتی که یافته بود ثابت قدم ماند و از مال دنیا گذشت که توسط عوامل تشکیلات بهائیت تلکه شده بود.

این بانوی مستبصر در نهایت شقاوت اطرافیان بهائی، مظلومانه در بهشت زهرای تهران دفن و رها شد اما به لطف پروردگار شیعیان و اساتیدی که از وضعیت ایشان باخبر بودند برای تکریم و بزرگداشت وی بر مزارش سنگ قبری نصب کردند و با حضور اساتید نقد فرقه ضاله بهائیت در محل دفن مراسم یادبودی به صورت حضوری و مجازی برگزار کردند.

در پی وفات خانم “ناهید وحدت شعار” بانوی ره‌یافته از فرقه ضاله بهائیت قطعه ای از اظهاراتش در زمان حیات را منتشر می کنیم که نشان می دهد تشکیلات بهائیت اموال سالمندان بهائی را تلکه می کند و بازماندگان آنها را از ارث عزیزانشان محرومی می سازد.

وی با وجود محرومیت از نعمت بینایی در مسیر حقیقتی که یافته بود ثابت قدم ماند و از مال دنیا گذشت که توسط عوامل تشکیلات بهائیت تلکه شده بود.

این بانوی مستبصر در نهایت شقاوت اطرافیان بهائی، مظلومانه در بهشت زهرای تهران دفن و رها شد اما به لطف پروردگار شیعیان و اساتیدی که از وضعیت ایشان باخبر بودند برای تکریم و بزرگداشت وی بر مزارش سنگ قبری نصب کردند و با حضور اساتید نقد فرقه ضاله بهائیت در محل دفن مراسم یادبودی به صورت حضوری و مجازی برگزار کردند.

روحش شاد و یادش گرامی

 

در اینستاگرام همراه ما باشید

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود