تلاش بهائیت در راه اندازی فتنه ای دیگر

تشکیلات بهائیت از تاریخ شوم این فرقه در ایران هم برای ایجاد فتنه ای دیگر سوء استفاده می کند.

در ادامه فعالیت بهائیت برای ایجاد فتنه‌های جدید، سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی با تکرار اتهام کشتار بهائیان در اوایل انقلاب،  خواستار حمایت همه مخالفان نظام از کمپین  موسوم به “داستان ما یکیست”  شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بهائیت بازتاب دسیسه‌هایی که سالها با حمایت کشو‌های غربی و حکومت پهلوی در کشور بر پا کرده بود را به وضوح دید.

برخورد با بهائیان پس از انقلاب اسلامی ایران نه از سوی حاکمیت،  بلکه از سوی مردمی بود که سال ها از پیروان این فرقه ضاله زخم خورده بودند.

اکنون بهائیت به جای علت‌یابی از حوادث آن ایام،  مشغول سوءاستفاده از حوادث گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران است.

تشکیلات بهائیت گمان کرده با گذشت زمان می تواند از مجرمین بهائی آن سالها قهرمانانی بسازد که بهانه آشوبی دوباره در کشور شود.

در ادامه فعالیت بهائیت برای ایجاد فتنه‌های جدید، سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی با تکرار اتهام کشتار بهائیان در اوایل انقلاب،  خواستار حمایت همه مخالفان نظام از کمپین  موسوم به “داستان ما یکیست”  شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بهائیت بازتاب دسیسه‌هایی که سالها با حمایت کشو‌های غربی و حکومت پهلوی در کشور بر پا کرده بود را به وضوح دید.

برخورد با بهائیان پس از انقلاب اسلامی ایران نه از سوی حاکمیت،  بلکه از سوی مردمی بود که سال ها از پیروان این فرقه ضاله زخم خورده بودند.

اکنون بهائیت به جای علت‌یابی از حوادث آن ایام،  مشغول سوءاستفاده از حوادث گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران است.

تشکیلات بهائیت گمان کرده با گذشت زمان می تواند از مجرمین بهائی آن سالها قهرمانانی بسازد که بهانه آشوبی دوباره در کشور شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص