تلاش بهائیت جهت دستیابی به اهداف شوم

موسسه ویلمت که اهداف شوم تشکیلات بهائیت در دانشگاه‌های جهان را پیش می برد دوره آموزشی "مقدمه ای بر اسلام" را برگزار می کند.

موسسه بهائی “ویلمت” که ماموریتش تبلیغ بهائیت در دانشگاه های جهان و میان افراد تحصیلکرده است در اقدامی جدید از برگزاری دوره ای آموزشی با عنوان:«مجموعه دین جهانی: مقدمه ای بر اسلام» در ۲۰ اردیبهشت خبر داد.

موسسه ویلمت که با هدف تاثیر بر قشر تحصیلکرده در جهان مدت هاست به صورت حضوری و مجازی برنامه های خویش را ارائه می دهد؛ در این دوره تلاش دارد با معرفی اسلام از دیدگاه بهائیت؛ ماهیت فرقه ای خویش را کتمان کرده؛ تعارض اصولی و اعتقادی که با اسلام دارد را انکار کند.

بهائیت از این جهت که برای ماندگاری و گسترش، نیازمند اتکا و اتصال به یکی از ادیان آسمانی است؛ همواره تلاش کرده با تفسیر به رای و تقطیع آیات قرآن، جعل احادیث و تاریخ سازی ماهیت حقیقی فرقه و تعارض آن را با مبانی اسلام انکار کرده؛ مبانی و اصول ساختگی بهائی را متکی برآموزه های اسلامی اعلام کند؛ در حالی که تعارضات شعارها و آموزه های ساختگی آن با مبانی والای اسلامی کاملا آشکار است.

برگزاری دوره هایی همانند دوره فوق تلاشی در این زمینه بوده مقدمه ای برای آماده سازی ذهن افراد برای پذیرش بهائیت به عنوان دینی جهانی است.

قبول بهائیت به عنوان دینی آسمانی و جهانی به همراه تلاش ها و فعالیت های فرقه در زمینه مشارکت های اجتمائی، ارائه خدمات همگانی، ارائه الگوهای مدیریت محلی و جهانی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های مختلف و ….. مقدمه ای است برای دستیابی به حاکمیت جهانی که در نقشه ها و آرزوهای سران بهائی بارها مطرح شده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران