تلاش بهائیت برای ایجاد آشوب میان فرهنگیان

شکست نقشه‌ها و اقدامات مخالفان نظام باعث شده تا نقشه دیگری چون ایجاد آشوب میان فرهنگیان را طراحی و اجرا کنند تا شاید بخشی ازخسارت‌های تحمیل شده  را جبران کنند.

فعالان رسانه‌ای بهائی در روزهای اخیر انتشار اخبار دروغ و شایعه پراکنی پیرامون اعتراض و اعتصاب معلمان را تشدید کرده‌اند.

درحالی که فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان آغاز شده است و جامعه فرهنگی کشور و والدین تلاش می کنند محیطی آرام  را برای محصلین فراهم کنند، لشگر سایبری بهائیت با شایعه سازی و دروغ پردازی قصد برهم زدن آرامش جامعه و مشغول کردن اذهان را دارند.

موفقیت جامعه فرهنگی، پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف را به همراه دارد و رشد و پیشرفت ایران اسلامی باعث ناراحتی دشمنان نظام و مردم است. بنابراین معاندینی همچون بهائیت تمام تلاش  تشکیلات بیت العدل را برای اختلال و تشویش در اذهان جامعه فرهنگی به کار می برند.

فعالان رسانه‌ای بهائی در روزهای اخیر انتشار اخبار دروغ و شایعه پراکنی پیرامون اعتراض و اعتصاب معلمان را تشدید کرده‌اند.

درحالی که فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان آغاز شده است و جامعه فرهنگی کشور و والدین تلاش می کنند محیطی آرام  را برای محصلین فراهم کنند، لشگر سایبری بهائیت با شایعه سازی و دروغ پردازی قصد برهم زدن آرامش جامعه و مشغول کردن اذهان را دارند.

موفقیت جامعه فرهنگی، پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف را به همراه دارد و رشد و پیشرفت ایران اسلامی باعث ناراحتی دشمنان نظام و مردم است. بنابراین معاندینی همچون بهائیت تمام تلاش  تشکیلات بیت العدل را برای اختلال و تشویش در اذهان جامعه فرهنگی به کار می برند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص